Hjälp för företag hitta grannländernas lagar

08.02.18 | Nyhet
Gade i Reykjavik
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Svårigheten att överblicka grannlandets lagar och regler är ett hinder för företag som vill etablera sig i ett annat nordiskt land. Men nu har Gränshinderrådet skapat en länkportal som ska hjälpa näringslivet att navigera - ett viktigt resultat av det nordiska gränshinderarbetet 2017.

Det nordiska Gränshinderrådet bockade under fjolåret av sex hinder för fri rörlighet i Norden, och kunde avskriva dem som lösta.

Därmed har det blivit lättare för synskadade ta med sig ledarhunden till Norge och för läkarstuderanden  i Sverige att göra AT-tjänst på Åland. Samerna vid norsk-svenska gränsen får lättare att underhålla sina renstängsel, och det byråkratiska krånglet är undanröjt för svenska arbetslösa ungdomar som vill göra praktik utomlands inom ramen för EU:s mobilitetsprogram.

Små steg mot stor vision

Så ser det nordiska Gränshinderrådets arbete ut -  att med många små konkreta steg främja den större politiska visionen om ett gränslöst Norden.  

Det har också blivit lättare för företag att överblicka grannländernas lagar och regler för att bedriva näringsverksamhet. Den nya digitala länkportalen nordenbusiness.org är en slags vägvisare till grannländernas regler kring registreringskrav, krav för godkännande av produkter, var beskattning ska ske och var medarbetare ska vara socialförsäkrade.

Skapar nya arbetsplatser

- Gränshinderrådet har under det senaste året haft en dialog med näringslivet om hur vi kan bekämpa de gränshinder som bromsar mobilitet och tillväxt. Länkportalen kommer helt konkret att kunna bidra till att skapa nya arbetsplatser och gynna tillväxten i Norden, säger Dagfinn Høybråten, generalsekreterare i Nordiska Ministerrådet och medlem i Gränshinderrådet.

Den digitala länkportalen har varit högt prioriterat av arbetsmarknadens parter i Norden, som för två år sedan gav Gränshinderrådet en lista med 15 gränshinder som bromsar jobb och tillväxt i Norden.

27 hinder lösta på fyra år

De senaste fyra åren har Gränshinderrådet haft de nordiska regeringarnas uppdrag att bekämpa kvarvarande hinder för människor och företag att flytta, jobba, verka och studera i Norden.  Sedan starten har rådet pressat fram en lösning på 27 gränshinder.

Rådet består av personer med ett gott nätverk i ländernas regeringskanslier. De prioriterar de viktigaste gränshindren på den nordiska arbets- och utbildningsmarknaden, och försöker sedan driva fram en lösning hos berörda departement.

Förstärkt mandat

Vid årsskiftet fick Gränshinderrådet ett nytt och förstärkt mandat för att med större politisk kraft kunna driva på regeringarna kommande år. Först ut för att leda rådets arbete under det nya mandatet är svensken Eva Tarselius Hallgren, ordförande under 2018.

- Det är sporrande och uppmuntrande att regeringarna ökar ambitionen och kraven på resultat i gränshinderarbetet. Vi kommer att samverka ännu tätare med alla gränshinderaktörer för att lösa fler gränshinder och underlätta mer för alla pendlare över de nordiska gränserna, säger Eva Tarselius Hallgren.

A-kassa sparas in

Omkring 65 000 nordiska medborgare bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat. Tillsammans bidrar de nordiska gränspendlarna med 5,3 miljarder euro till den nordiska ekonomin, samtidigt som länderna sparar in arbetslöshetsersättningar i miljardbelopp.

 

Kontakt