Bedrifter får hjelp til å finne nabolandenes lover

08.02.18 | Nyhet
Gade i Reykjavik
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Vansker med å få oversikt over nabolandets lover og regler er et hinder for bedrifter som vil etablere seg i et annet nordisk land. Men nå har Grensehinderrådet laget en lenkeportal som skal hjelpe næringslivet med å navigere – et viktig resultat av det nordiske grensehinderarbeidet i 2017.

Det nordiske Grensehinderrådet krysset av for seks hindre for fri bevegelighet i Norden i fjor, og kunne avskrive dem som løst.

Dermed har det blitt lettere for synshemmede å ta med seg førerhunden til Norge og for legestudenter i Sverige å gjøre turnustjeneste på Åland.Det blir lettere for samene ved den norsk-svenske grensen å vedlikeholde sine reingjerder, og de byråkratiske problemene er fjernet for svenske arbeidsløse ungdommer som vil gjennomføre praksis utenlands innenfor rammen for EUs mobilitetsprogram.

Små skritt mot stor visjon

Slik ser det nordiske Grensehinderrådets arbeid ut – mange små, konkrete skritt bidrar til å fremme den større politiske visjonen om et grenseløst Norden.

Det har også blitt lettere for bedrifter å få oversikt over nabolandenes lover og regler for å drive næringsvirksomhet. Den nye digitale lenkeportalen www.nordenbusiness.org er en slags veiviser til nabolandenes regler om registreringskrav, krav til godkjenning av produkter, hvor beskatning skal foregå og hvor medarbeidere skal være sosialforsikret.

Skaper nye arbeidsplasser

– Grensehinderrådet har det siste året hatt en dialog med næringslivet om hvordan vi kan bekjempe grensehindrene som bremser mobilitet og vekst. Grenseportalen vil helt konkret kunne bidra til å skape nye arbeidsplasser og fremme veksten i Norden, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk ministerråd og medlem i Grensehinderrådet.

Den digitale lenkeportalen har vært høyt prioritert av partene i arbeidslivet i Norden, som for to år siden ga Grensehinderrådet en liste med 15 grensehindre som bremser for arbeid og vekst i Norden.

27 hindre løst på fire år

De siste fire årene har Grensehinderrådet hatt i oppdrag fra de nordiske regjeringene å bekjempe gjenstående hindre for at mennesker og bedrifter kan flytte, jobbe, virke og studere i Norden. Siden starten har rådet presset fram en løsning på 27 grensehindre.

Rådet består av personer med et godt nettverk i landenes regjeringsadministrasjoner. De prioriterer de viktigste grensehindrene på det nordiske arbeids- og utdanningsmarkedet, og prøver så å drive fram en løsning hos de berørte departementene.

Styrket mandat

Ved årsskiftet fikk Grensehinderrådet et nytt og styrket mandat for å kunne påvirke regjeringene med større politisk kraft de kommende årene. Først ute med å lede rådets arbeid under det nye mandatet er svenske Eva Tarselius Hallgren, leder i 2018.

– Det er inspirerende og oppmuntrende at regjeringene øker ambisjonene og kravene til resultater i grensehinderarbeidet. Vi kommer til å samarbeide enda tettere med alle grensehinderaktører for å løse flere grensehindre og gjøre livet lettere for alle pendlere over de nordiske grensene, sier Eva Tarselius Hallgren.

Innsparinger i arbeidsledighetstrygd

Rundt 65.000 nordiske statsborgere bor i ett nordisk land og jobber i et annet. Til sammen bidrar de nordiske grensependlerne med 5,3 milliarder euro til den nordiske økonomien, samtidig som landene sparer millionbeløp i arbeidsløshetsstønad.

 

Kontakt