Vill ha gemensam flaskpant i Norden

29.10.15 | Nyhet
Källsortering
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Nordiska rådet återupptar förslaget om att utveckla ett gemensamt pantsystem som gör det möjligt att häva pant som har betalats i grannlandet. Det finns uppenbara fördelar, säger Nordiska rådet. Nordiska ministerrådet, som ska godkänna samarbetet, har länge haft en ljum inställning till förslaget.

I dag finns det ingen gemensam pantlösning för flaskor och burkar i Norden, trots att allt fler flaskor och burkar transporteras av invånare mellan de nordiska länderna och från europeiska grannländer. Bara under 2012 importerades över en miljard burkar privat i Norden och från grannländerna, visar en analys som Nordiska ministerrådet har låtit genomföra.

Thomas Finnborg, medlem i Nordiska rådets miljö- och naturresursutskott, är inte nöjd med hur det fungerar idag.

– Flera utredningar visar att det både är samhällsekonomiskt lönsamt och att man uppnår en betydande miljövinst med ett gemensamt pantsystem, säger han.

Förslaget kommer i samband med Nordiska rådets session i Reykjavik. Miljöministrarna var inte omedelbart positiva till förslaget under deras frågetimme med de nordiska parlamentarikerna.

– Vi ser inte att det är möjligt och realistiskt att inrätta ett gemensamt pantsystem, men vi tror att det finns möjligheter till bilaterala avtal, vilket Danmark och Tyskland har gjort, svarar Sveriges miljöminister Åsa Romson på utskottets pantförslag.  

Tidigare politiska åtgärder

Sedan 2010 har Nordiska rådet förslagit att man ska införa ett gemensamt pantsystem i Norden utan att få genomslag för förslaget i Nordiska ministerrådet.

Mellan Danmark och Tyskland transporteras det 800 miljoner burkar och flaskor varje år och länderna har förhandlat om ett avtal med Tysklands delstatsregering som om två år ger en gemensam pantlösning på gränshandeln mot det tyska området Schleswig-Holstein.

Danmark är positiva till att etablera bilaterala avtal, men understryker att det är svårt när alla har olika pantsystem.

– Vårt pantavtal med Tyskland har tagit över tio år att få till stånd, säger den danska energi- och klimatministern Lars Chr. Lilleholt.

Avtalet mellan Danmark och Tyskland tyder på att det inte finns några tekniska, juridiska eller ekonomiska hinder mot gemensamma pantsystem.  Nu föreslår Nordiska rådets miljö- och naturresursutskott att liknande avtal ska ingås mellan andra nordiska länder och tyska förbundsländer.

Konkreta förslag från Nordiska rådet

Nordiska rådet föreslår att man inför ett pantavtal mellan Norge och Sverige och mellan Sverige och Danmark, och att de nationella pantorganisationerna dras med i processen.

– Ett nordiskt system ska leda till att norrmän som handlar på andra sidan gränsen i Sverige kan få sin pant tillbaka i norska pantautomater och omvänt, säger Finnborg.

Samtidigt föreslår miljö- och naturresursutskottet att:

  • Sverige påbörjar liknande förhandlingar med Tysklands delstatsregeringar, Schleswig-Holstein och Mecklenburg-Vorpommern.
  • Finland, Sverige och Åland lägger pant på burkar som handlas på färjorna mellan länderna.