Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

Ønske om fælles flaskepant i Norden

29.10.15 | Fréttir
Källsortering
Ljósmyndari
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk Råd fremsætter igen sit forslag om at udvikle et fælles pantsystem, som gør det muligt at indløse pant, som er betalt i nabolandet. Der er åbenlyse fordele ved et sådan system, siger Nordisk Råd. Nordisk Ministerråd, som skal godkende samarbejdet, har længe været tilbageholdende med hensyn til forslaget.

Der findes i dag ingen fælles pantløsning for flasker og dåser i Norden, selvom et stigende antal flasker og dåser medbringes af borgerne mellem de nordiske lande og fra europæiske nabolande. Alene i 2012 blev der importeret mere end 1 mia. dåser privat i norden og fra nabolandene, viser en analyse, som Nordisk Ministerråd har fået udarbejdet.

Thomas Finnborg, medlem af Nordisk Råds Miljø- og Naturressourceudvalg, er ikke tilfreds med det eksisterende system.

– Flere undersøgelser viser, at det både er samfundsøkonomisk rentabelt, og at man får en solid miljøgevinst med et fælles pantsystem, siger han.

Forslaget fremsættes på Nordisk Råds session i Reykjavik. Miljøministrene var ikke umiddelbart positive over for forslaget i spørgetimen med de nordiske parlamentarikere.

– Vi mener ikke, det er muligt og realistisk at indføre et fælles pantsystem, men vi tror, at der er muligheder med bilaterale aftaler som i tilfældet med Danmark og Tyskland, svarer Sveriges miljøminister Åsa Romson til udvalgets pantforslag.  

Tidligere politiske tiltag

Nordisk Råd har siden 2010 foreslået at indføre et fælles pantsystem i Norden uden at få forslaget igennem i Nordisk Ministerråd.

Mellem Danmark og Tyskland transporteres der årligt 800 mio. flasker og dåser, og der er indgået en aftale med den tyske delstatsregering i Slesvig-Holstein, som om to år fører til en fælles pantløsning i grænsehandlen i det tyske område Slesvig-Holstein.

Danmark er positivt stemt over for at indgå bilaterale aftaler men pointerer, at det er vanskeligt, når alle har forskellige pantsystemer.

– Vores pantaftale med Tyskland har været mere end 10 år undervejs, udtaler Danmarks energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Aftalen mellem Danmark og Tyskland indikerer, at der ikke er nogen tekniske, juridiske eller økonomiske hindringer for et fælles pantsystem.  Nu stiller Nordisk Råds Miljø- og Naturressourceudvalg forslag om at indgå lignende aftaler mellem de andre nordiske lande og tyske delstater.

Konkrete forslag fra Nordisk Råd

Nordisk Råd foreslår en pantaftale mellem Norge og Sverige og Sverige og Danmark, og at de nationale pantorganisationer inddrages i processen.

- Et nordisk system skal føre til, at nordmænd, som handler over grænsen til Sverige, skal kunne få deres pant tilbage i norske pantautomater og omvendt, siger Thomas Finnborg.

Samtidig foreslår Miljø- og Naturressourceudvalget, at:

  • Sverige indleder lignende forhandlinger med de tyske delstatsregeringer i Slesvig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern.
  • Finland, Sverige og Åland lægger pant på dåser, som sælges på færger mellem landene.