Vil ha felles flaskepant i Norden

29.10.15 | Nyhet
Källsortering
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Nordisk råd gjentar forslaget om å utvikle et felles pantesystem som gjør det mulig å heve pant som er betalt i nabolandet. Det er åpenbare fordeler, sier Nordisk råd. Nordisk ministerråd, som skal godkjenne samarbeidet, har lenge vært lunken til forslaget.

I dag finnes det ingen felles panteløsning for flasker og bokser i Norden, til tross for at stadig flere flasker og bokser transporteres av borgere mellom de nordiske landene og fra europeiske naboland. Bare i 2012 ble over en milliard bokser importert privat i Norden og fra nabolandene, viser en analyse som Nordisk ministerråd fikk gjennomført.

Thomas Finnborg, medlem av Nordisk råds miljø og naturressursutvalg er ikke fornøyd med dagens ordning.

- Flere utredninger viser at det både er samfunnsøkonomisk lønnsomt og at man får en solid miljøgevinst med felles pantesystem, sier han.

Forslaget kommer i forbindelse med Nordisk råds sesjon i Reykjavik. Miljøministerne var ikke umiddelbart positive til forslaget under deres spørretime med de nordiske parlamentarikerne.

- Vi ser det ikke som mulig og realistisk å lage et felles pantesystem, men vi tror at det finnes muligheter med bilaterale avtaler, slik Danmark og Tyskland har gjort, svarer den Svenske miljøministeren Åsa Romson til utvalgets panteforslag.  

Tidligere politiske tiltak

Siden 2010 har Nordisk råd foreslått å innføre felles panteordning i Norden uten å få gjennomslag for forslaget i Nordisk ministerråd.

Mellom Danmark og Tyskland transporteres det 800 millioner bokser og flasker årlig og landene har forhandlet fram en avtale med Tysklands delstatsregjering som om to år gir felles panteløsning på grensehandelen mot det tyske området Slesvig-Holstein.

Danmark er positiv til å etablere bilaterale avtaler, men presiserer at det er vanskelig når alle har ulike pantesystemer.

- Vår panteavtale med Tyskland har tatt over ti år å få på plass, sier den danske energi og klimaministeren, Lars Chr. Lilleholt.

Avtalen mellom Danmark og Tyskland indikerer at det ikke er tekniske, juridiske eller økonomiske hinder for å felles pant-ordninger.  Nå foreslår Nordisk råds Miljø- og naturressursutvalg at lignende avtaler etableres mellom andre nordiske land og tyske delstater.

Konkrete forslag fra Nordisk råd

Nordisk råd foreslår at det lages pantavtale mellom Norge og Sverige, og Sverige og Danmark, og at de nasjonale panteorganisasjonene inndras i prosessen.

- Et nordisk system skal føre til at nordmenn som handler over svenskegrensen kan få sin pant tilbakebetalt i norske pantautomater, og omvendt, sier Finnborg.

Samtidig foreslår Miljø- og naturressursutvalget at:

  • Sverige tar opp lignende forhandlinger med Tysklands delstatsregjeringer, Slesvig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern.
  • Finland, Sverige og Åland pålegger pant på bokser som forhandles på ferger mellom landene.