Uusi pohjoismainen raportti: Suomi kovilla, mutta Ahvenanmaan talous puksuttaa

12.02.18 | Uutinen
Barn leker i fjæresteinene
Valokuvaaja
Adam Whitlock
Pohjoismaiden ministerineuvoston uudessa ”State of the Nordic Region 2018” -raportissa analysoidaan eri Pohjoismaista kerättyjä tunnuslukuja ja vertaillaan niitä yli maa- ja aluerajojen. Raportista ilmenee, että useimmilla Ahvenanmaan kunnilla on monella saralla paremmat tunnusluvut kuin Manner-Suomen kunnilla.

”State of the Nordic Region” -raportin on laatinut Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Pohjoismainen aluekehityksen keskus Nordregio, ja se ilmestyy joka toinen vuosi.

Suomi suoriutuu pohjoismaisessa vertailussa melko huonosti monen muuttujan osalta. Tämä koskee erityisesti pohjoisimpia alueita ja varsinkin väestönkehitystä. Väestöennusteen mukaan noin puolet Suomen aikuisväestöstä on vuonna 2030 yli 65-vuotiaita.

Ahvenanmaa suoriutuu kuitenkin paljon muuta Suomea paremmin. Alueella on muun muassa erittäin suuri työllisyys ja väestönkasvu, joka johtuu ennen kaikkea siirtolaisuudesta.

Pohjolan tila

”State of the Nordic Region” -raportin yleispäätelmät antavat aihetta iloon: Pohjoismaiden talous ja työmarkkinat ovat paremmassa jamassa kuin EU:ssa keskimäärin. Vertailun mukaan Pohjoismaat ovat myös varsin hyviä houkuttelemaan ulkomaisia investointeja. Niiden osuus kaikista Eurooppaan tulevista suorista ulkomaisista investoinneissa on 7 %, vaikka maiden osuus Euroopan väestöstä on alle 4 %.

Hyvää taloudellista tilannetta tukee kaksi suuntausta: Pohjola on yhä yksi EU:n digitalisoituneimmista alueista, ja olemme yhä naapureita edellä myös innovaatiotoiminnassa, joskin etumatka on kutistunut. Raportti viittaa niin ikään suuriin mahdollisuuksiin, joita liittyy biotalouteen eli luonnonvaroihin perustuvaan kestävään kasvuun.

Tilastoaineistosta ilmenee kuitenkin myös seikkoja, jotka antavat aihetta huoleen. Väestö ikääntyy maahanmuutosta huolimatta, ja muuttoliike keskittyy yhä enemmän suurten kaupunkien ympäristöön. Haasteita on myös maahanmuuttajien kiinnittymisessä työmarkkinoille.

– ”State of the Nordic Region” on tietopaketti, joka tarjoaa kokonaisnäkökulman Pohjoismaiden kehitykseen ja auttaa pohjoismaisia päättäjiä luomaan uutta politiikkaa. Raportissa esitellään tärkeiden yhteiskunnan sektorien onnistumisia ja haasteita. Tämä on pohjoismaista yhteistyötä parhaimmillaan, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.

Faktaa:

”State of the Nordic Region” tarjoaa rautaisannoksen tietoa koko Pohjolan taloudesta, väestönkehityksestä, työllisyydestä, koulutuksesta ja monista muista seikoista, joita havainnollistavat ainutlaatuiset kartat. Joka toinen vuosi ilmestyvää raporttia julkaisee Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Nordregio-tutkimuskeskus, ja se katsastaa Pohjoismaiden alueiden kunnon. Julkaisuun sisältyy Nordregion suunnittelema alueellisen potentiaalin indeksi, joka kuvaa Pohjoismaiden 74 alueen dynaamisuutta perinteisten ja vertailukelpoisten tilastomuuttujien pohjalta.