Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Ny nordisk rapport: Finland är pressat, men Ålands ekonomi går framåt

12.02.18 | Nyhet
Barn leker i fjæresteinene
Photographer
Adam Whitlock
I en ny rapport från Nordiska ministerrådet, State of the Nordic Region, analyserar man nyckeltal från de nordiska länderna och jämför dem över gränser och regioner. När man jämför Åland med resten av Finland har de flesta kommuner bättre nyckeltal på flera områden.

State of the Nordic Region har tagits fram av Nordregio, Nordiska ministerrådets forskningscenter för regional utveckling och planering, och ges ut vartannat år.

Finland klarar sig ganska dåligt på en rad olika parametrar i jämförelse med de övriga nordiska länderna. Särskilt de nordligaste regionerna sticker ut, inte minst när det gäller demografin. Enligt en befolkningsprognos kommer ungefär hälften av den vuxna befolkningen här vara äldre än 65 år när vi når 2030.

Men Åland klarar sig mycket bättre än resten av Finland och har bland annat mycket hög sysselsättning och befolkningstillväxt, inte minst till följd av invandring.

Nordens status

Ser man på de övergripande slutsatserna i State of the Nordic Region kan man glädjas åt att såväl ekonomin som arbetsmarknaden i Norden går bättre än EU-genomsnittet. I denna jämförelse är länderna i Norden också relativt bra på att locka utländska investeringar – 7 procent av de totala utländska direktinvesteringarna i Europa går till de nordiska länderna, trots att de utgör endast 4 procent av befolkningen.

Den goda ekonomin stöds av två trender: Norden är fortfarande ett av de mest digitaliserade områdena i EU och vi fortsätter att vara starkare än de omgivande regionerna inom innovation, även om försprånget har minskat. Rapporten pekar också på den stora potentialen i bioekonomin, alltså hållbar tillväxt baserad på naturresurser.

Men ser man på det statistiska materialet finns det också områden där man kan hissa en varningsflagg: Befolkningen åldras trots invandring och inflyttning som koncentreras allt mer runt de stora städerna – och så finns det utmaningar med integrationen av invandrare på arbetsmarknaden.

- State of the Nordic Region bidrar med en sammanställning av kunskap och information som ger ett helhetsperspektiv på utvecklingen i Norden och hjälper nordiska beslutsfattare att utforma ny politik. I rapporten framhålls och förklaras såväl framgångar som utmaningar på viktiga samhällsområden. Det här är nordiskt samarbete när det är som absolut bäst, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Fakta:

State of the Nordic Region är en unik samling av data från hela Norden om ekonomi, demografi, sysselsättning, utbildning och mycket mer, illustrerad med specialdesignade landkartor. Rapporten ges ut vartannat år av Nordiska ministerrådet och tar så att säga temperaturen på regioner och kommuner i Norden. Som ett led i utgivningen utformas ett index för regional potential – designad av Nordregio, Nordiska ministerrådets forskningscenter för regional utveckling och planering – som visar hur dynamiska de 74 regionerna i Norden är utifrån traditionella, jämförbara statistiska parametrar.