Valiokunta: Pohjoismaisen tohtoriohjelman mahdollisuudet tulee selvittää

18.09.18 | Uutinen
Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur
Valokuvaaja
Pipaluk Lind
Yhteispohjoismainen tohtoriohjelma voisi parantaa tutkijoiden yhteistyömahdollisuuksia Pohjoismaissa ja luoda mahdollisuuksia vahvalle pohjoismaiselle tutkimusyhteistyölle myös pienempien laitosten välillä. Näin totesi Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta Pohjoismaiden neuvoston syyskuun kokouksessaan Grönlannissa.

Pohjoismaiden vahvuuksia, kuten alueen yhtenäisyyttä, keskinäistä luottamusta ja vapaata liikkuvuutta, voitaisiin hyödyntää entistä paremmin, jos Pohjoismaissa tehtävä tutkimus olisi paremmin koordinoitua esimerkiksi tohtoriohjelman avulla. Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan näkemys on linjassa Pohjoismaiden ministerineuvoston Helsingin istunnossa 2017 antaman tutkimuspoliittisen selonteon kanssa. 

Nordic Master inspiroi

Globaalit haasteet, ilmastonmuutos ja digitalisaatio lisäävät yhteistyön tarvetta tutkimuksen ja koulutuksen saralla. Nordic Master on vuodesta 2007 asti käytössä ollut menestyksekäs maisterivaiheen koulutusohjelma, joka valiokunnan mukaan voi toimia vastaavanlaisen pohjoismaisen tohtoriohjelman mallina.

Valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden ministerineuvostolle lähetetään suositus, jossa sitä kehotetaan selvittämään mahdollisuuksia perustaa Nordic PhD -ohjelma.

On inspiroivaa olla täällä Grönlannissa ja kuulla, miten kulttuurin ja koulutuksen alalla ratkaistaan pitkien välimatkojen aiheuttamia haasteita ja samalla hyödynnetään digitalisaatiota yhteiskunnan kehittämisessä

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri -valiokunnan puheenjohtaja Johanna Karimäki

Tärkeitä oppeja Grönlannista

Pohjoismaiden neuvoston syyskuun kokoukset käynnistivät Pohjoismaiden poliittisen syksyn, ja valiokunta sai kuulla Nuukin lukiolla järjestetyssä Grönlannin koulutusta käsitelleessä seminaarissa haasteista, joita pitkät välimatkat aiheuttavat, sekä nuorten koulutusmahdollisuuksista.  

Grönlannin itsehallinnon koulutusministeriön osastopäällikkö Karl Kristian Olsen kertoi, kuinka nuorten koulutusmahdollisuuksia parannetaan peruskoulun laajan digitalisaatiohankkeen avulla.

– Grönlannin kunnat tekevät yhteistyötä kehittääkseen maan digitaalisia opetusmenetelmiä. Lähivuosina kaikkiin kouluihin asennetaan tekniikkaa, jonka avulla oppilailla ja opettajilla on pääsy etäopetukseen ja digitaalisiin koulutusmateriaaleihin.

Monet käsitellyistä aihealueista olivat tuttuja valiokunnan jäsenille. Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Karimäki tiivisti päivien annin:

– On inspiroivaa olla täällä Grönlannissa ja kuulla, miten kulttuurin ja koulutuksen alalla ratkaistaan pitkien välimatkojen aiheuttamia haasteita ja samalla hyödynnetään digitalisaatiota yhteiskunnan kehittämisessä. Samoja haasteita kohtaamme muuallakin Pohjolassa.

Nuorten rajalliset mahdollisuudet

Grönlannin Pohjola-instituutti järjesti esitelmän Grönlannin kulttuurituotannosta sekä lasten ja nuorten mahdollisuuksista osallistua kulttuurielämään.

– Grönlannissa on suuri määrä luovuutta ja paljon nuoria, joilla tahdosta huolimatta on rajalliset mahdollisuudet löytää tilaa luovuudelleen omassa lähiympäristössään. Lasten ja nuorten mahdollisuudessa osallistua taiteeseen ja kulttuuriin on paljon kehittämisen varaa. Vapaaehtoisella yhdistystoiminnalla ja kulttuurikoululla on merkittävä rooli pitkien välimatkojen ja instituutioiden ohella, Grönlannin Pohjola-instituutin johtaja Mats Bjerde kertoo.

Ota yhteyttä