Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Utskott: utred möjligheterna för ett nordiskt doktorandprogram

18.09.18 | Nyhed
Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur
Fotograf
Pipaluk Lind
Ett gemensamt doktorandprogram kan förbättra möjligheterna för samarbete mellan forskare i Norden och bidra till ett starkt nordiskt forskningssamarbete, även bland de mindre institutionerna. Det var budskapet från utskottet för kunskap och kultur under Nordiska rådets septembermöten på Grönland.

Om den forskning som bedrivs i de nordiska länderna idag samordnades bättre, till exempel genom ett doktorandprogram, så kan styrkor som integration, tillit och mobilitet utnyttjas ytterligare. Det menar utskottet för kunskap och kultur och det ligger också i linje med den forskningspolitiska redogörelse som Nordiska ministerrådet presenterade under sessionen i Helsingfors 2017. 

Nordic Master inspirerar

Globala utmaningar, klimatförändringar och digitalisering ökar också behovet av samarbete inom forskning och utbildning. Nordic Master är ett framgångsrikt studieprogram på masternivå som har funnit sedan 2007 och det kan, enligt utskottet, fungera som en modell för ett liknande program på forskarnivå i Norden.

Utskottet föreslår att en rekommendation sänds till Nordiska ministerrådet om att utreda möjligheterna för att etablera ett Nordic PhD program.

Det är inspirerande att vara här på Grönland och höra hur de inom området för kultur och utbildning både löser utmaningarna med stora avstånd och använder digitaliseringen i samhällsutvecklingen

Johanna Karimäki, Ordförande för Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur

Viktiga erfarenheter från Grönland

Septembermötena är starten på den nordiska politiska hösten och under ett seminarium om utbildning i Grönland som hölls på gymnasiet i Nuuk fick utskottet ta del av utmaningarna med stora geografiska avstånd och möjligheterna till utbildning för unga.  

Karl Kristian Olsen, avdelningschef vid Utbildningsdepartementet Departementet för Grönlands Självstyre, berättade om hur man genom en omfattande digitalisering av grundskolan arbetar med att förbättra ungdomars möjligheter till utbildning.

- Kommunerna arbetar tillsammans om att utveckla digitala undervisningsmetoder på Grönland och inom de närmaste åren kommer alla skolor få utrustning installerat så att elever och lärare har tillgång till fjärrundervisning och digitala utbildningsmaterial.

Många av de områden som diskuterades är välbekanta för utskottets medlemmar. Johanna Karimäki, utskottets ordförande sammanfattade dagarna:

- Det är inspirerande att vara här på Grönland och höra hur de inom området för kultur och utbildning både löser utmaningarna med stora avstånd och använder digitaliseringen i samhällsutvecklingen – utmaningar som vi också har i andra delar av Norden.

Begränsade möjligheter för unga

Nordens institut på Grönland arrangerade ett föredrag om kulturproduktion i Grönland och potentialen för barn och ungdomar att delta i kulturlivet.

- Det finns en stor kreativ massa på Grönland med många unga talanger som skulle vilja men som har begränsade möjligheter att hitta utrymme för sin kreativitet i sin lokala miljö. Det finns mycket att göra för att utveckla barn och ungas tillgång till och deltagande i konst och kultur. De stora avstånden och kulturinstitutionerna i landet spelar en avgörande roll, men både föreningslivet och kulturskolorna har en stor betydelse, berättade Mats Bjerde, chef för Nordiska Institutet för Grönland