Valiokunta vaatii 5 %:n biopolttoainepitoisuutta ja fossiilittomia lentomarkkinoita

07.09.21 | Uutinen
Flytte fra Færøerne til udlandet
Kaikki Pohjoismaat ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta katsookin, että nyt on edellytykset luoda fossiilittomia liikenneratkaisuja ja sitä kautta fossiilittomat lentomarkkinat vuoteen 2040 mennessä. Alkusoittona tälle olisi tavoite 5 %:n biopolttoainepitoisuudesta.

Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjolan tavoitteena on olla Euroopan vihrein ja kilpailukykyisin alue vuonna 2030. Se edellyttää kaikkien kivien kääntämistä, ja yhtenä toimenpiteenä voisi olla lentopolttoaineen biopolttoainepitoisuuden nostaminen. Jotta biopolttoaineiden kustannukset saataisiin alas, tarvitaan kuitenkin infrastruktuuria ja maiden välistä jakelua. Pohjoismaat voisivat luoda tälle innovaatiolle yhteiset markkinat. Näin ollen Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden sisäisten lentojen polttoaineesta 5 % tulisi olla biopolttoainetta.

Pohjoismaiden välinen lentoliikenne on vilkasta, joten fossiilittomien lentomarkkinoiden toteutuminen edellyttää yhteistä suunnitelmaa. Samalla se lisäisi tavoitteen toteutettavuutta ja onnistumisen mahdollisuutta, valiokunta toteaa ehdotuksessaan. 

– Liikkuvuuden lisääntyminen ja yhteispohjoismainen vaatimus viiden prosentin biopolttoainepitoisuudesta luovat tilanteen, josta voittavat kaikki: matkustajat, elinkeinoelämä ja ilmasto. Lisäksi luomme pohjoismaista hyötyä ja nostamme Pohjolan maailmankartalle, sanoo Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja Pyry Niemi.

Liikkuvuuden lisääntyminen ja yhteispohjoismainen vaatimus viiden prosentin biopolttoainepitoisuudesta luovat tilanteen, josta voittavat kaikki: matkustajat, elinkeinoelämä ja ilmasto.

Pyry Niemi, Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan puheenjohtaja

Edellä mainittu ehdotus on luotu yhdistämällä kaksi aiempaa ehdotusta, joista ovat vastanneet neuvoston keskiryhmä ja konservatiivinen ryhmä. Molempien ehdotusten tavoitteena oli vähentää lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Valiokunta hyväksyi ehdotuksen, tosin ilman Vapaa Pohjola -puolueryhmän tukea. Vapaan Pohjolan suomalaisjäsen Lulu Ranne totesi, että puolueryhmä ei pidä ehdotusta taloudellisesti kannattavana.

Ehdotus käsitellään lopullisesti Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Kööpenhaminassa 1.–4. marraskuuta 2021.