Norden bør innføre fem prosent biodrivstoff og et fossilfritt flymarked i 2040

07.09.21 | Nyhet
Flytte fra Færøerne til udlandet
Alle de nordiske landene har satt seg ambisiøse mål for å kutt i sine CO2-utslipp. Derfor mener Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling at det finnes forutsetninger for å skape fossilfrie transportløsninger og dermed et fossilfritt flymarked fram mot 2040. Målet om fem prosent biodrivstoff er en start.

Nordisk råd og Norden har en ambisjon om å bli Europas grønneste og mest konkurransekraftige region innen 2030. Da må man snu alle stener. Et tiltak kan være å investere i høyere oppblanding av biodrivstoff i flybensin. Det krever infrastruktur og distribusjon mellom landene så kostnaden for biodrivstoff kan minske. Norden kan skape et felles marked for en slik innovasjon. Dette er bakgrunnen for hvorfor Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling nå foreslår å kreve fem prosent biodrivstoff i all flybensin på det nordiske markedet.

Ettersom Norden har mange flylinjer som krysser grensene er en felles plan for et fossilfritt flymarked viktig og øker gjennomførbarheten og dermed muligheten for gjennomslag, går det frem av forslaget fra utvalget. 

- Gjennom økt mobilitet og ved et felles nordisk krav om fem prosent biodrivstoff i flybensin skaper vi en vinn-vinn situasjon for både passasjerer, næringsliv og klimaet. Vi bidrar også til nordisk nytte og setter hele Norden på kartet, sier leder av Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling Pyry Niemi.

Gjennom økt mobilitet og ved et felles nordisk krav om fem prosent biodrivstoff i flybensin skaper vi en vinn-vinn situasjon for både passasjerer, næringsliv og klimaet.

Pyry Niemi, leder av Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling

Det omforente forslaget er sammenslått av to tidligere forslag fra henholdsvis Midtengruppen og den Konservative gruppen som begge hadde som mål å redusere CO2-utslippene fra flysektoren.

Forslaget ble vedtatt med en reservasjon fra Nordisk Frihet som mente forslaget ikke var økonomisk holdbart. Den finske representanten Lulu Ranne fra Nordisk Frihet sa at hennes partigruppe derfor ikke kunne støtte forslaget som likevel fikk flertall i utvalget.

Forslaget skal opp til endelig behandling under Nordisk råds sesjon i København i 1-4 november 2021.