Norden bør indføre fem procent biobrændsel og fossilfri luftfart i 2040

07.09.21 | Nyhed
Flytte fra Færøerne til udlandet
Alle de nordiske lande har fastsat ambitiøse mål for at reducere CO2-udledningen. Derfor mener Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden, at der er forudsætninger for at skabe fossilfrie transportløsninger og dermed en fossilfri luftfart inden 2040. Målet om fem procent biobrændsel er en start.

Nordisk Råd og Norden har en ambition om at blive Europas grønneste og mest konkurrencedygtige region inden 2030. Og så må man vende hver en sten. Et muligt tiltag er at investere i højere koncentration af biobrændsel i flybrændstof. Det kræver infrastruktur og distribution mellem landene, så omkostningerne ved biobrændsel kan reduceres. Norden kan skabe et fælles marked for den type innovation. Dette er årsagen til, at Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden nu foreslår at kræve fem procent biobrændsel i alle former for flybrændstof på det nordiske marked.

Norden har mange flyruter, som krydser grænserne, og derfor er en fælles plan for en fossilfri luftfart vigtig og øger realiserbarheden og dermed muligheden for et gennembrud, fremgår det af udvalgets forslag. 

– I kraft af øget mobilitet og et fælles nordisk krav om fem procent biobrændsel i flybrændstof skaber vi en win-win-situation for både passagererne, erhvervslivet og klimaet. Vi bidrager også til nordisk nytte og sætter fokus på hele Norden, siger formand for Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden, Pyry Niemi.

I kraft af øget mobilitet og et fælles nordisk krav om fem procent biobrændsel i flybrændstof skaber vi en win-win-situation for både passagererne, erhvervslivet og klimaet.

Pyry Niemi, formand for Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden.

Det fælles forslag er en sammensmeltning af to tidligere forslag fra henholdsvis Midtergruppen og Den Konservative Gruppe, som begge havde målsætninger om at reducere CO2-udledningen fra flysektoren.

Forslaget blev vedtaget med forbehold fra Nordisk Frihed, som mente, at forslaget ikke var økonomisk holdbart. Den finske repræsentant, Lulu Ranne fra Nordisk Frihed, sagde, at hendes partigruppe derfor ikke kunne støtte forslaget, som dog fik flertal i udvalget.

Forslaget skal behandles endeligt under Nordisk Råds session i København den 1.-4. november 2021.