Norden bör införa fem procent biodrivmedel och ett fossilfritt flyg år 2040

07.09.21 | Nyhet
Flytte fra Færøerne til udlandet
De nordiska länderna har satt upp ambitiösa mål för att minska sina koldioxidutsläpp. Därför anser Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling att det finns förutsättningar för att skapa fossilfria transportlösningar och därmed ett fossilfritt flyg fram till 2040. Målet om fem procent biodrivmedel är en början.

Nordiska rådet och Norden har en ambition att bli Europas grönaste och mest konkurrenskraftiga region innan 2030. Då måste man vända på alla stenar. En åtgärd kan vara att investera i högre inblandning av biodrivmedel i flygbränsle. Det kräver infrastruktur och distribution mellan länderna så att kostnaden för biodrivmedel kan minska. Norden kan skapa en gemensam marknad för en sådan innovation. Detta är anledningen till att Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling nu föreslår ett krav på fem procent biodrivmedel i allt flygbränsle på den nordiska marknaden.

Eftersom Norden har många flyglinjer som korsar gränserna är en gemensam plan för ett fossilfritt flyg viktig. Planen skulle öka genomförbarheten och därmed möjligheten till genomslag, enligt utskottets förslag. 

– Genom ökad rörlighet och ett gemensamt nordiskt krav på fem procent biodrivmedel i flygbränsle skapar vi en win-win-situation för såväl passagerarna, näringslivet som klimatet. Vi bidrar också till nordisk nytta och sätter fokus på hela Norden, säger Pyry Niemi, ordförande i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling.

Genom ökad rörlighet och ett gemensamt nordiskt krav på fem procent biodrivmedel i flygbränsle skapar vi en win-win-situation för såväl passagerarna, näringslivet som klimatet.

Pyry Niemi, ordförande i Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling

Det överenskomna förslaget är en sammanslagning av två tidigare förslag från Mittengruppen respektive den konservativa gruppen, som båda hade som mål att minska koldioxidutsläppen från flygsektorn.

Förslaget antogs med en reservation från Nordisk frihet, som menade att förslaget inte var ekonomiskt hållbart. Den finska representanten Lulu Ranne från Nordisk frihet sa att hennes partigrupp därför inte kunde stödja förslaget, som ändå fick majoritet i utskottet.

Förslaget kommer att slutbehandlas under Nordiska rådets session i Köpenhamn den 1–4 november 2021.