Vuoden 2023 pohjoismaisesta budjetista löytyi kompromissi

29.06.22 | Uutinen
Nordiske flag foran Riksdagen i Stockholm
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät pohjoismaisen yhteistyön vuoden 2023 budjettikompromissin tiistaina 28. kesäkuuta, ja tänään sen käsitteli Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto. Kompromississa kohdennetaan yhteensä 22,5 miljoonaa Tanskan kruunua eri aloitteisiin.

Pohjoismaiden pääministerit hyväksyivät vuonna 2019 kunnianhimoisen vision: Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visiota tukee kolme strategista painopistealuetta, joilla pyritään tekemään Pohjolasta vihreän siirtymän, sosiaalisen kestävyyden ja kilpailukyvyn edelläkävijäalue. Jotta visio voitaisiin toteuttaa ja vihreän siirtymän panostuksia vahvistaa, Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti budjettivarojen uusjaosta kaudella 2021–2024. 

Pohjoismaiden neuvosto jätti kädenjälkensä

Pohjoismaiden neuvostolla on ollut mahdollisuus tehdä vuoden 2023 budjettia koskevia aloitteita, ja se on toivonut muun muassa pandemiaan vedoten lisämäärärahoja kulttuuriin, koulutukseen ja kriiseihin varautumiseen. Aloitteisiin varataan yhteensä 22,5 miljoonaa Tanskan kruunua eri aloitteisiin. joista kulttuurisektorille myönnetään lisärahoitusta 8,75 miljoonaa Tanskan kruunua ja koulutussektorille 6,5 miljoonaa kruunua. Lisäksi varataan 3 miljoonaa kruunua ilmasto- ja biodiversiteettialan pohjoismaisiin nuorisoaloitteisiin.

 

– Miestäni olemme tehneet vuodeksi 2023 järkevän budjettikompromissin, jonka keskiössä on yhteistyön visio. Samalla olemme voineet priorisoida Pohjoismaiden neuvoston aloitteita, sanoi Norjan pohjoismainen yhteistyöministeri Anne Beathe Tvinnereim.


– Yhteinen kulttuuri, kielet ja koulutus ovat pohjoismaisen kulttuuriyhteyden peruskiviä. Olenkin iloinen Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa käydystä hyvästä vuoropuhelusta, jonka myötä varmistimme vuoden 2023 budjetissa yli 15 miljoonan kruunun lisärahoituksen kulttuuri- ja koulutusalalle, sanoo Pohjoismaiden neuvoston presidentti Erkki Tuomioja.

– Pohjoismaiden ministerineuvosto on Pohjoismaiden hallitusten virallinen yhteistyöelin. Ministerineuvoston budjetista päättävät pohjoismaiset yhteistyöministerit. Budjetti esitellään Pohjoismaiden neuvostolle, jolla on mahdollisuus tehdä sitä koskevia aloitteita. – Pohjoismaiden neuvosto on Pohjoismaiden parlamenttien virallinen yhteistyöfoorumi. 

Contact information