Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue

Landsväg
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiset yhteistyöministerit sopivat pohjoismaisen yhteistyön uudesta visiosta 19. kesäkuuta 2019. Pääministerit hyväksyivät vision 20. elokuuta 2019.

Pääministerit korostivat visiota käsitellessään, että Pohjoismaiden ministerineuvoston kaiken työn tulee tukea vision toteutumista. Visioon sisältyvien strategisten painopistealueiden tulee lisäksi määrittää yhteistyöbudjetin jakautumista.

Tämä johtaa yhteistyön uudelleenjärjestelyihin ja painopisteiden muutoksiin.

Vision toteuttamiseksi Pohjoismaiden ministerineuvostossa painotetaan seuraavien neljän vuoden aikana kolmea strategista painopistealuetta: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola.

Kaikkien ministerineuvostojen ja laitosten tulee tukea työtä käytännön toimilla ja varmistaa vision toteutuminen yhteisvoimin. Syksyllä 2019 visiota jalkautetaan aktiivisesti Pohjoismaissa, Pohjoismaiden neuvostossa sekä Pohjoismaiden kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän toimijoiden keskuudessa. 

Visio 2030

Vision kaksitoista tavoitetta löytyvät täältä:

Vihreä Pohjola

Haluamme yhdessä edistää yhteiskuntiemme siirtymistä vihreään talouteen sekä hiilineutraaliutta ja kestävää kierto- ja biotaloutta.

​Pohjoismaiden ministerineuvoston fokusalueet vuosina 2021–2024:

 • 1. Vahvistaa sellaisten ratkaisujen tutkimusta, kehittämistä ja edistämistä, jotka tukevat hiilineutraaliutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista liikenteen, rakentamisen, elintarvikkeiden ja energian alueilla.
 • 2. Edistää biologisen monimuotoisuuden säilymistä ja Pohjolan luonto- ja merialueiden kestävää käyttöä.
 • 3. Edistää Pohjolan kierto- ja biotaloutta, kestävää ja kilpailukykyistä tuotantoa sekä kestäviä elintarvikejärjestelmiä. Toimia resurssitehokkaasti ja estää myrkyllisten aineiden pääsy luonnon kiertokulkuun.
 • 4. Helpottaa pohjoismaisten kuluttajien mahdollisuuksia valita houkuttelevia ympäristö- ja ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja panostamalla yhteistyössä kestävään kulutukseen.
 • 5. Edistää kansainvälisen ympäristö- ja ilmastoyhteistyön myönteistä kehitystä, mm. tuomalla esiin pohjoismaisia vihreitä ratkaisuja muualla maailmassa.
Kilpailukykyinen Pohjola

Haluamme yhdessä edistää Pohjolan vihreää kasvua, joka perustuu tietoon, innovointiin, liikkuvuuteen ja digitaaliseen integraatioon.

​Pohjoismaiden ministerineuvoston fokusalueet vuosina 2021–2024:

 • 6. Tukea tietoa ja innovointia ja parantaa kaikkien pohjoismaisten yritysten mahdollisuuksia hyödyntää täysin vihreän talouden sekä teknologisen ja digitaalisen muutoksen ja kasvavan biotalouden tarjoamaa kehityspotentiaalia.
 • 7. Kehittää osaamista ja hyvin toimivia työmarkkinoita, jotka vastaavat vihreän talouden ja digitaalisen kehityksen asettamiin vaatimuksiin, sekä tukea vapaata liikkuvuutta Pohjoismaiden välillä.
 • 8. Lähentää Pohjoismaita entisestään hyödyntämällä digitalisaatiota ja koulutusta.
Sosiaalisesti kestävä Pohjola

Haluamme yhdessä edistää osallisuutta, tasa-arvoa ja yhtenäisyyttä alueella, jossa on yhteiset arvot ja jossa vahvistetaan kulttuurivaihtoa ja hyvinvointia.

​Pohjoismaiden ministerineuvoston fokusalueet vuosina 2021–2024:

 • 9. Edistää hyvää, tasa-arvoista ja turvallista terveyttä ja hyvinvointia Pohjolassa.
 • 10. Pyrkiä osallistamaan kaikki Pohjoismaiden kansalaiset vihreään talouteen ja digitaaliseen kehitykseen, hyödyntää niiden sisältämä potentiaali ja ehkäistä yhteiskunnan eriarvoisuuden lisääntymistä muutoksen seurauksena.
 • 11. Antaa Pohjoismaiden kansalaisyhteiskunnalle, erityisesti lapsille ja nuorille, vahvempi ääni ja osallisuus pohjoismaisessa yhteistyössä, ja lisätä heidän tietojaan naapurimaiden kielistä ja kulttuureista.
 • 12. Säilyttää Pohjolassa vallitseva luottamus ja yhteenkuuluvuus, yhteiset arvot ja pohjoismainen yhtenäisyys, ja pitää sen keskiössä kulttuuri, demokratia, tasa-arvo, osallistaminen, syrjimättömyys ja sananvapaus.