Nordisk budgetkompromis for 2023 er på plads

29.06.22 | Nyhed
Nordiske flag foran Riksdagen i Stockholm
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Det nordiske samarbejdes budgetkompromis for 2023 blev tirsdag d. 28 juni godkendt af de nordiske samarbejdsministre og er i dag blevet behandlet af Nordisk Råds Præsidium. Resultatet er et kompromis, der øremærker initiativer for 22,5 mio. DKK.

I 2019 vedtog de nordiske statsministre en ambitiøs vision: Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Visionen indeholder tre strategiske prioriteringer, som har til sigte at gøre Norden til en foregangsregion, når det gælder grøn omstilling, social bæredygtighed og konkurrenceevne. For at kunne realisere visionen og styrke indsatserne på det grønne område blev der igangsat en omfordeling af midler i perioden 2021-2024. 

Nordisk Råd sætter sit præg

Nordisk Råd har haft mulighed for at komme med indspil til budget i 2023 og har blandt andet i lyset af pandemien ønsket at øge tilskudene til kultur, uddannelse og kriseberedskabssamarbejde. Konkret har Nordisk Råds indspil resulteret i initiativer for 22,5 mio. DKK. Der er blandt andet blevet tilført 8,75 mio. DKK til kultursektoren og 6,5 mio. DKK til uddannelsessektoren samt afsat 3 mio. DKK til nordiske ungdomsinitiativer indenfor klima og biodiversitet.

 

- Jeg synes, vi har indgået et fornuftigt budgetkompromis for 2023, hvor visionen står i centrum, samtidig med at vi har kunnet prioritere Nordisk Råds indspil, siger Norges samarbejdsminister Anne Beathe Tvinnereim.


- Fælles kultur, sprog og uddannelse er grundstenen i det nordiske kulturfællesskab. Jeg er derfor meget glad for, at vi som følge af den gode dialog med Nordisk Ministerråd, har sikret over 15 mio. kr. mere til kultur og uddannelsesområdet i budgettet for 2023, siger Nordisk Råds præsident Erkki Tuomioja.

– Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. De nordiske samarbejdsministre træffer beslutninger om ministerrådets budget. Budgettet præsenteres for Nordisk Råd, som har mulighed for at komme med indspil. Nordisk Råd er parlamenternes officielle samarbejdsorgan. 

Contact information