Nordisk budsjettkompromiss for 2023 er på plass

29.06.22 | Nyhet
Nordiske flag foran Riksdagen i Stockholm
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Det nordiske samarbeidets budsjettkompromiss for 2023 ble tirsdag 28. juni godkjent av de nordiske samarbeidsministrene og har i dag blitt behandlet av Nordisk råds presidium. Resultatet er et kompromiss som øremerker initiativer for 22,5 millioner DKK.

I 2019 vedtok de nordiske statsministrene en ambisiøs visjon: Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Visjonen inneholder tre strategiske prioriteringer, som har som mål å gjøre Norden til en foregangsregion når det gjelder grønn omstilling, sosial bærekraft og konkurranseevne. For å kunne realisere visjonen og styrke innsatsene på det grønne området ble det satt i gang en omfordeling av midler i perioden 2021–2024. 

Nordisk råd setter sitt preg

Nordisk råd har hatt mulighet for å komme med innspill til budsjettet i 2023 og har blant annet i lys av pandemien ønsket å øke tilskuddene til kultur, utdanning og kriseberedskapssamarbeid. Konkret har Nordisk råds innspill resultert i initiativer for 22,5 millioner DKK. Det er blant annet tilført 8,75 millioner DKK til kultursektoren og 6,5 millioner DKK til utdanningssektoren samt avsatt 3 millioner DKK til nordiske ungdomsinitiativer innenfor klima og biodiversitet.

 

– Jeg synes vi har inngått et fornuftig budsjettkompromiss for 2023, der visjonen står i sentrum samtidig med at vi har kunnet prioritere Nordisk råds innspill, sier Norges samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim.


– Felles kultur, språk og utdanning er grunnsteinen i det nordiske kulturfellesskapet. Derfor er jeg veldig glad for at vi som resultat av den gode dialogen med Nordisk ministerråd har sikret over 15 millioner kroner mer til kultur- og utdanningsområdet i budsjettet for 2023, sier Nordisk råds president Erkki Tuomioja.

– Nordisk ministerråd er de nordiske regjeringenes offisielle samarbeidsorgan. De nordiske samarbeidsministrene fatter vedtak om ministerrådets budsjett. Budsjettet presenteres for Nordisk råd, som har mulighet for å komme med innspill. Nordisk råd er parlamentenes offisielle samarbeidsorgan. 

Contact information