”Yhteistyö välttämätöntä johtoaseman säilyttämiseksi energia-alalla”

20.06.17 | Uutinen
Lancering af energirapporten Nordisk energisamarbejde: Stærkt i dag – stærkere i morgen
Valokuvaaja
Matts Lindqvist
Vihreän energian markkinoilla käydään yhä kovempaa kilpailua, joten Pohjoismaat voivat säilyttää kansainvälisen johtoasemansa vain tekemällä yhteistyötä. Näin sanoo Nokian entinen toimitusjohtaja Jorma Ollila pohjoismaista energiayhteistyötä käsittelevässä raportissaan. Ollila tekee raportissa 14 ehdotusta yhteistyön tiivistämisestä, ja niistä tärkein on yhteistyön vision uudistaminen.

Jorma Ollila on tehnyt Pohjoismaiden ministerineuvostolle strategiaselvityksen pohjoismaisen energiayhteistyön kehittämisestä seuraavien 5–10 vuoden aikana. Ollilla esitteli raporttinsa 20. kesäkuuta Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerille Dagfinn Høybråtenille sekä Norjan energiaministerille Terje Søviknesille. Søviknes toimii vuonna 2017 myös Pohjoismaiden energiaministerien puheenjohtajana.

Ollilan raportti Pohjoismainen energiayhteistyö: vahva tänään – vahvempi huomenna sisältää 14 ehdotusta yhteistyön tiivistämisestä. Ehdotukset perustuvat vihreään talouteen siirtymiseen sekä Pariisin ilmastosopimukseen, EU:n energiasektorin kehityssuuntiin ja Pohjoismaiden kansallisiin energiastrategioihin.

Meidän on oltava kunnianhimoisia. Tähtäimessä tulee olla maailman älykkäimmän energiajärjestelmän luominen ja kustannustehokkaimman ratkaisun löytäminen vihreään talouteen siirtymiseksi.

Suurimmat haasteet edessä

Raportin keskeisenä viestinä on se, että vihreään talouteen siirtymisen vaikeimmat haasteet ovat vasta edessä – varsinkin liikennesektorilla. Ollila tähdentää, että pienten maiden on tehtävä yhteistyötä kilpailukykynsä säilyttämiseksi.

– Tulevasta vuosikymmenestä tulee erityisen haastava. Suuret toimijat tukevat vihreään talouteen siirtymistä jätti-investoinnein, ja kilpailu kiristyy ennennäkemätöntä tahtia. Tällä hetkellä Pohjola on alan kansainvälinen edelläkävijä, mutta yksittäisillä Pohjoismailla ei ole kokonsa vuoksi välttämättä rahkeita selvitä kansainvälisestä kilpailusta. Herää kysymys, onko meillä varaa olla tekemättä yhteistyötä.

Uusi visio välttämätön

Ollilan mukaan haasteisiin vastaaminen on aloitettava siitä, että pohjoismaiselle energiayhteistyölle määritellään selkeä visio.

– Meidän on oltava kunnianhimoisia. Tähtäimessä tulee olla maailman älykkäimmän energiajärjestelmän luominen ja kustannustehokkaimman ratkaisun löytäminen vihreään talouteen siirtymiseksi.

Tästä yleisvisiosta kumpuavat raportin loput ehdotukset. Ehdotuksista voidaan mainita yhteispohjoismaisten tutkimus- ja kehitysinvestointien huomattava kasvattaminen, uuden energiatutkimusvision määrittely sekä energian ja innovoinnin pohjoismaisen tohtoriohjelman perustaminen.

Ollila kaipaa myös pohjoismaisten vertaisarviointien teettämistä energia-alan kansallisista päätöksistä ja strategioista, koska yhdessä maassa tehdyt päätökset vaikuttavat suoraan myös muihin.

Ollila kehottaa Pohjoismaita ottamaan yhteistyöstä kaiken irti ja mainitsee hyvänä esimerkkinä maiden ainutlaatuisen ja menestyksekkään sähkömarkkinayhteistyön.

– Se on elävä osoitus avoimen ja luottamukseen perustuvan yhteistyön mahdollisuuksista. Sähkömarkkinayhteistyö on hyödyttänyt koko aluetta, ja vastaavaan tulisi pyrkiä energiayhteistyön kaikilla osa-alueilla.

Raportissaan Ollila ehdottaa muun muassa, että Pohjoismaat panostavat sähkömarkkinoilla markkinapohjaiseen järjestelmään muiden ratkaisujen sijasta. Lisäksi hän kaipaa energiatekniikkaan ja -ratkaisuihin liittyvää pohjoismaista vientistrategiaa. Työn vetovastuun tulisi olla kaupan ja elinkeinoelämän organisaatioilla sekä vienti- ja kauppaneuvostoilla.

Pohjoismainen energiayhteistyö on jo nykyisellään menestyksekästä, ja varsinkin sähkömarkkinoilla sillä on hyvä kansainvälinen maine.

Vahva pohja keskustelulle

Ollilan raportti pohjustaa tulevasta energiayhteistyöstä käytävää keskustelua. Yhteistyön suunnasta päättävät viime kädessä energiaministerit ja Pohjoismaiden hallitukset.

– Pohjoismainen energiayhteistyö on jo nykyisellään menestyksekästä, ja varsinkin sähkömarkkinoilla sillä on hyvä kansainvälinen maine. Odotan jo, että pääsen keskustelemaan raportin ehdotuksista ministeritoverieni kanssa ja päättämään sen jälkeen uudesta pohjoismaista yhteistyöohjelmasta, ministeri Terje Søviknes sanoo.

Pohjoismaiden ministerineuvosto otti strategiaselvitykset käyttöön Uusi Pohjola -uudistustyön yhteydessä. Aiemmat selvitykset ovat koskeneet ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä terveys- ja työelämäalan yhteistyötä.

– Uudistustyön tavoitteena on tehdä pohjoismaisesta yhteistyöstä entistä tehokkaampaa ja poliittisesti tarkoituksenmukaisempaa sekä etsiä uusia aloja, joilla on potentiaalia alueyhteistyöhön. Energiaraportti on tärkeää jatkoa tälle työlle sekä erinomainen summaus tulevista haasteista. Ollilan ehdotuksia on syytä harkita muuallakin kuin vain energia-alalla, Dagfinn Høybråten sanoo.

Ollila haastatteli raporttia valmistellessaan satoja poliitikkoja ja muita energiateollisuuden sekä yksityisen ja julkisen sektorin edustajia Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa.