"Mere energisamarbejde fastholder Nordens globale førerposition"

20.06.17 | Nyhed
Lancering af energirapporten Nordisk energisamarbejde: Stærkt i dag – stærkere i morgen
Fotograf
Matts Lindqvist
Konkurrencen inden for grøn energi er i kraftig stigning, og de nordiske lande er nødt til at samarbejde for at opretholde deres globale førerposition. Det siger tidligere administrerende direktør for Nokia, Jorma Ollila, i en rapport hvor han præsenterer 14 forslag til et tættere nordisk energisamarbejde. Det vigtigste er en ny vision for samarbejdet.

Nordisk Ministerråd gav Jorma Ollila til opgave at gennemføre en strategisk analyseaf, hvordan det nordiske energisamarbejde kan udvikle sig over de kommende 5-10 år. Den 20. juni præsenterede han sin rapport for Nordisk Ministerråds generalsekretær, Dagfinn Høybråten, og Terje Søviknes, som er Norges energiminister og formand for Nordisk Ministerråd for Erhvervs-, Energi- og Regionalpolitik i 2017.

Ollilas rapport Nordisk energisamarbejde: Stærkt i dag – stærkere i morgen indeholder 14 forslag til et tættere energisamarbejde. Rapporten tager udgangspunkt i omstillingen til grøn energi, Paris-aftalen, udviklingen inden for energisektoren i EU og de nationale energistrategier i Norden.

Ambitionerne skal være høje Målet bør være at udvikle de smarteste energisystemer i verden, og at finde de mest omkostningseffektive løsninger i den grønne omstilling.

De største udfordringer venter forude

Et af rapportens hovedbudskaber er, at de største udfordringer for den grønne omstilling venter forude, især i transportsektoren. Ollila understreger, at små lande er nødt til at samarbejde for at være konkurrencedygtige.

– Det næste årti bliver særligt udfordrende. En række store aktører foretager enorme investeringer i grøn omstilling, og konkurrencen spidser til i et hidtil uset tempo. Lige nu er Norden verdensførende, men de enkelte lande kan vise sig at være for små til at kunne stille noget op over for den internationale konkurrence. Spørgsmålet er derfor: Har vi råd til ikke at samarbejde?

Ny vision er alfa og omega

Ifølge Ollila er det første vigtige skridt i retning af at løse udfordringerne at nå frem til en tydelig vision for det nordiske energisamarbejde.

– Ambitionerne skal være høje. Målet bør være at udvikle de smarteste energisystemer i verden, og at finde de mest omkostningseffektive løsninger i den grønne omstilling.

Resten af forslagene udspringer af denne overordnede vision. Blandt andet vil Ollila se en betydeligt større satsning på fællesnordisk forskning og udvikling. Han foreslår, at man udarbejder en særlig vision for nordisk energiforskning og etablerer et nordisk ph.d.-program inden for energi og innovation.

Ollila efterlyser også nordiske analyser (peer reviews) af nationale beslutninger på energiområdet, eftersom de beslutninger, der træffes i ét land, har en direkte indvirkning på de øvrige lande.

Ollila opfordrer de nordiske lande til at maksimere fordelene ved det nordiske samarbejde. Han fremhæver det unikke og vellykkede samarbejde på elmarkedet som et godt eksempel.

– Det er et levende bevis på, hvad man kan opnå gennem et samarbejde, som er præget af åbenhed og tillid. Dette samarbejde har gavnet hele regionen og bør implementeres i energisamarbejdet som helhed

I rapporten foreslår Ollila, at man satser på et markedsbaseret elmarked frem for andre løsninger. Derudover ser han gerne en nordisk eksportstrategi for teknologier og løsninger på energiområdet. Den bør drives af handels- og erhvervsorganisationer samt nationale eksportråd.

Det nordiske energisamarbejde er en succes, som det ser ud i dag, især når det gælder elmarkedet, som er velanset på den internationale scene.

Solidt grundlag for debat

Rapporten fungerer som et indlæg i debatten om det fremtidige energisamarbejde. I sidste ende er det de nordiske energiministre og regeringer, som beslutter, hvordan samarbejdet skal se ud.

– Det nordiske energisamarbejde er en succes, som det ser ud i dag, især når det gælder elmarkedet, som er velanset på den internationale scene. Jeg glæder mig til at drøfte forslagene i rapporten med mine nordiske kolleger, inden vi træffer beslutninger om et nyt nordisk samarbejdsprogram på energiområdet, siger Terje Søviknes.

Tidligere er der udarbejdet nordiske analyser inden for områderne sundhed og arbejdsmarked som en del af reformprojektet Nyt Norden i Nordisk Ministerråd.

– Formålet med projektet er at gøre det nordiske samarbejde mere effektivt og ikke mindst mere politisk relevant samt at finde nye muligheder for regionalt samarbejde. Energirapporten er en vigtig videreførelse af dette arbejde og en glimrende opsummering af de udfordringer, vi har i vente. Ollilas forslag er værd at tage op til overvejelse, også uden for energisektoren, siger Dagfinn Høybråten.

Note: Undervejs i sit arbejde med rapporten har Jorma Ollila rådført sig med cirka hundrede politikere og repræsentanter fra energibranchen samt den offentlige og den private sektor både i Norden og det øvrige Europa.