”Mer energisamarbete håller Norden kvar i världstopp"

20.06.17 | Nyhet
Lancering af energirapporten Nordisk energisamarbejde: Stærkt i dag – stærkere i morgen
Photographer
Matts Lindqvist
Konkurrensen inom grön energi ökar rekordsnabbt och Norden måste samarbeta för att hålla sig kvar i världstopp. Det säger förre Nokiachefen Jorma Ollila i en rapport där han ger 14 förslag till ökat nordiskt energisamarbete. Viktigast är en ny vision för samarbetet.

Jorma Ollila har på uppdrag av Nordiska ministerrådet gjort en strategisk genomlysning av hur det nordiska energisamarbetet kan utvecklas de kommande 5-10 åren. Den 20 juni överräckte han sin rapport till Norges energiminister Terje Søviknes, ordförande för de nordiska energiministrarna 2017 och ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Ollilas rapport Nordiskt energisamarbete: Starkt i dag – starkare i morgon innehåller 14 förslag till fördjupat energisamarbete. Rapporten tar utgångspunkt i övergången till grön energi, klimatavtalet i Paris, utvecklingen inom energisektorn i EU och de nationella energistrategierna i Norden.

Ambitionen måste vara hög. Målet bör vara att utveckla de smartaste energisystemen i världen och att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna i den gröna omställningen.

Det svåraste är framför oss

Ett starkt huvudbudskap i rapporten är att de svåraste utmaningarna i den gröna omställningen ligger framför oss, inte minst inom transportsektorn. Små länder måste samarbeta för att kunna hävda sig, säger Ollila.

- De kommande tio åren blir speciellt utmanande. Stora aktörer satsar massivt på grön omställning, och konkurrensen hårdnar oerhört snabbt. I dag ligger Norden i världstopp, men faran är att ett ensamt nordiskt land är för litet för att möta den internationella konkurrensen. Frågan är, har vi råd att inte samarbeta?

Viktigt med ny vision

Ett första steg för att möta utmaningarna är enligt Ollila att ta fram en klar vision för det nordiska energisamarbetet.

- Ambitionen måste vara hög. Målet bör vara att utveckla de smartaste energisystemen i världen och att hitta de mest kostnadseffektiva lösningarna i den gröna omställningen.

De övriga förslagen utgår från den överordnade visionen. Bland annat vill Ollila se en betydligt större satsning på samnordisk forskning och utveckling. Han föreslår att man tar fram en särskild vision för nordisk energiforskning och inrättar ett nordiskt doktorsprogram inom energi och innovation.

Ollila vill också att det görs nordiska granskningar (peer reviews) av nationella beslut inom energiområdet eftersom beslut i ett land direkt påverkar de andra.

Ollila uppmanar länderna att maximera nyttan av det nordiska samarbetet. Han lyfter fram det unika och framgångsrika samarbetet inom elmarknaden som ett gott exempel.

- Det är ett levande bevis på vad man kan uppnå med ett öppet och förtroendefullt samarbete. Det har hela regionen haft stor nytta av och ett sådant samarbete borde gälla hela energisektorn.

I rapporten föreslår Ollila att man satsar på en marknadsbaserad elmarknad framom andra lösningar. Han föreslår också att man gör upp en nordisk exportstrategi på energiteknik och –lösningar, ett arbete som bör ledas av företagsorganisationer och nationella exportråd.

Nordiskt energisamarbete är starkt i dag, det ser vi inte minst av samarbetet på elmarknaden som är ett föredöme internationellt.

God bas för diskussioner

Ollilas rapport ska uppfattas som ett inspel i diskussionerna om det framtida energisamarbetet. Det är i sista hand de nordiska energiministrarna och regeringarna som fattar beslut om hur samarbetet utformas.

- Nordiskt energisamarbete är starkt i dag, det ser vi inte minst av samarbetet på elmarknaden som är ett föredöme internationellt. Jag ser fram emot att diskutera förslagen i rapporten med mina nordiska kollegor inför beslutet om ett nytt nordiskt samarbetsprogram kring energi, säger minister Søviknes.

Tidigare har det gjorts nordiska genomlysningar inom hälsovårds- och arbetslivssektorn, som en del av reformprojektet Nytt Norden i Nordiska ministerrådet.

- Syftet med reformprojektet är att göra det nordiska samarbetet mer effektivt och inte minst mer politiskt relevant och att försöka hitta ny potential för regionalt samarbete. Energirapporten är en viktig del av detta och den ringar på ett förträffligt sätt in de utmaningar som vi har framför oss. Ollilas förslag är intressanta att överväga också inom andra sektorer, säger Dagfinn Høybråten.

Fotnot: I arbetet med att ta fram rapporten träffade Jorma Ollila ett hundratal politiker och andra representanter för energibranschen, offentliga och privata, både i Norden och Europa.