Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden ääni kuuluviin

17.08.16 | Uutinen
Debatt om mindreårige asylsøkere til folkemøtet i Arendal
Photographer
Jonas Bjørkli/Barneombudet
Norjan Arendalin poliittisen keskustelutapahtuman johtopäätös oli yksiselitteinen: pakolaislasten on itse kerrottava kohtaamisestaan viranomaisten ja yhteiskunnan kanssa, jotta heidän oikeuksiaan voidaan valvoa tarpeeksi hyvin. Tällä hetkellä ainoastaan Ruotsissa on yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden etujärjestö. Norjan asiantuntijapaneeli toivoo vastaavanlaisia järjestöjä kaikkiin Pohjoismaihin, jotta lasten oma ääni saataisiin kuuluviin.

Miksei Norjassa ole sellaista?

Tämä oli asiantuntijapaneelin spontaani reaktio, kun Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea esitteli Hamza Ibrahimin, jonka aloitteesta on perustettu Malmössä toimiva etujärjestö, yksintulevien liitto (Ensamkommandes förbund). Ibrahim tuli Ruotsiin Somaliasta 17-vuotiaana ja auttaa nyt muita samassa tilanteessa olevia alaikäisiä. Hänen järjestönsä on kasvanut nopeasti Ruotsin kuntien ja viranomaisten kysytyksi lausuntojen antajaksi.

- Jotta voidaan parhaiten noudattaa lapsen oikeuksien sopimuksen artiklaa lapsen edun huomioimisesta, on erittäin tärkeää, että me yhteiskuntana luomme mahdollisuuksia lapsen oman äänen kuulemiselle. Vain lapsi itse voi kertoa meille, mikä todella on lapsen etu. Siksi tarvitsemme Hamzan kaltaisen henkilön myös Norjaan ja toivon, että hän inspiroi vertaisiaan järjestäytymään myös muissa maissa, Norjan lapsiasiavaltuutettu Anne Lindboe sanoo.

 Meidän on opittava enemmän siitä, miten naapurimaamme ratkaisevat yhteisiä haasteitamme.

Tiedonvaihto on tärkeää

Norjan maahanmuuttoviraston varajohtaja Birgitte Lange toivottaa niin ikään yksintulleiden turvapaikanhakijoiden etujärjestön tervetulleeksi ja korostaa maiden välisen tiedon- ja kokemustenvaihdon tärkeyttä.

- Meidän on opittava enemmän naapurimaiden ratkaisuista yhteisiin haasteisiin. Itse olen muun muassa erittäin utelias tietämään, millaisia ratkaisuja muut Pohjoismaat ovat löytäneet poliisin, lastensuojelun ja maahanmuuttoviranomaisten välille, Lange sanoo.

Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK) julkaisi keväällä kirjan ”Do rights! Nordic perspectives on child and youth participation”. Kirjaan on koottu hyviä pohjoismaisia esimerkkejä lasten ja nuorten oikeuksista vaikuttaa yhteiskuntaan ja omaan elämäänsä. Yksi esimerkki on Ruotsin yksintulevien liitto. Työn tavoitteena on inspiroida Pohjoismaissa olevia lasten ja nuorten kanssa toimivia eri tahoja oppimaan toisiltaan.

  • Do Rights! Nordic perspectives on child and youth participation.”