Enslige mindreårige asylsøkere skal ha en tydelig stemme

17.08.16 | Nyhet
Debatt om mindreårige asylsøkere til folkemøtet i Arendal
Photographer
Jonas Bjørkli/Barneombudet
Under det norske folkemøtet i Arendal var konklusjonen entydig; barn på flukt må selv beskrive møtet med myndighetene og samfunnet dersom deres rettigheter skal ivaretas godt nok. Per i dag er det kun Sverige som har en interesseorganisasjon for enslige asylsøkere, og det norske ekspertpanelet ønsker å se lignende organisasjoner i samtlige nordiske land slik at barnas egen stemme blir hørt.

Hvorfor har vi ikke dette i Norge?

Det var den spontane reaksjonen til ekspertpanelet når Nordisk barne- og ungdomskomite introduserte Hamza Ibrahim, som er initiativtageren til interesseorganisasjonen Ensamkommandes förbund i Malmø. Ibrahim kom selv til Sverige fra Somalia som 17 åring, og arbeider nå for å støtte andre mindreårige i samme situasjon. Organisasjonen hans har raskt blitt en ettertraktet høringsinstans for kommuner og myndigheter i Sverige.

- Dersom Barnevernskonvensjons artikkel om barnets beste skal kunne oppfylles, er det utrolig viktig at vi som samfunn skaper muligheter for å høre barnas egne stemmer. Det er kun barna selv som kan fortelle oss hva barnas beste faktisk er, derfor savner jeg en som Hamza også i Norge, og jeg håper at han inspirerer likesinnede til å organisere seg også i de øvrige landene, sier Anne Lindboe, barneombud i Norge.

 Vi har behov for å lære mer om hvordan våre naboland løser utfordringene vi har felles.

Kunnskapsutveksling er viktig

Birgitte Lange, assisterende direktør i Utlendingsdirektoratet, ønsker også en interesseorganisasjon for enslige asylsøkere velkommen, og understreker viktigheten av å utveksle kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene.

- Vi har behov for å lære mer om hvordan våre naboland løser utfordringene vi har felles. Jeg er blant annet veldig nysgjerrig på hvilke løsninger de øvrige landene i Norden har funnet for samarbeidet mellom politi, barnevern og utlendingsmyndigheter, sier Lange.

Nordisk barne- og ungdomskomite (NORBUK) har i vår lansert boken ”Do rights! Nordic perspectives on child and youth participation”. Boken samler gode nordiske eksempler- som eksempelvis Ensamkommandes förbund-  som berører barn og unges rett til å påvirke samfunnet og sine egne liv. Målet med arbeidet, er nettopp å inspirere de ulike instansene som arbeider med barn og unge til å lære av hverandre i Norden.

  • Do rights! Nordic perspectives on child and youth participation