Valiokuntaehdotus yhteisten kalakantojen hallinnoinnista

28.10.14 | Asia

Liitteet

Päätös
Forvaltning av felles fiskebestander
Rekommandation
Rek_20_2014_1625.pdf
PDF document, 41 KB
Rek_20_2014_1625.pdf
PDF document, 41 KB
Ilmoitus
Stjórnun sameiginlegra fiskistofna
Tilmæli
Rek_20_2014_1625.pdf
PDF document, 41 KB
Rek_20_2014_1625.pdf
PDF document, 41 KB
Ilmoitus
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning
Udvalget anser rekommandationen for færdigbehandlet
Til efterretning