5.1.
Yhteistyöministerien selonteko 2019, suullinen, asiakirja 6/2019