103. Ruth Mari Grung (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
103
Speaker role
Den socialdemokratiska gruppen
Date

En av de største utfordringene er å få flest mulig med på den omstillingen vi nå står overfor. I valgene som har vært, både i Norge og i andre land, ser vi at vi får en økt polarisering, og den er ofte knyttet til gjennomføringen av den politikken vi er avhengig av for å få et grønt skifte, og knyttet til klimasaken. Derfor er det viktig at befolkningen ser at måten vi utformer politikken på, og resultatene av politikken, gjør at vi kan klare å kombinere at man fortsatt opprettholder god velstand, med at man sørger for nye arbeidsplasser, en bærekraftig økonomi og er bærekraftig på det sosiale.

Et av de områdene vi sosialdemokrater ønsker å løfte tydeligere fram, er transportsektoren. Det handler ikke minst om at Norden representerer ca. 20 prosent av rederiene i verden og dermed er en rederistormakt. Innenfor rederi har vi både potensial og muligheter til å bygge ut grønn skipsfart. Der kan vi kombinere konkurransekraft med bærekraft. Vi har også en veldig god tradisjon i Norden for å kombinere næringsliv med myndigheter slik at vi sammen spiller på lag.

Det vi etterlyser, er at samarbeidsministrene i større grad ser på muligheten for å lage felles indikatorer for hva som er miljøprofilen på skip, og legger til rette for at de store havnene har miljødifferensierte avgifter - sånn at de ikke går mot havner som har lavere, og at vi kan skyve fra oss båtene som ikke tilfredsstiller kravene. Og på samme måten gjelder det at havnene gir tilgang til godt miljøvennlig drivstoff.