5.1.
Samarbejdsministrenes redegørelse om 2019, mundtlig, Dokument 6/2019