101. Hans Wallmark (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
101
Person
Speaker role
Præsidiets talsperson
Date

Fru president! Jag talar alltså å presidiets vägnar. Jag vill rikta ett stort tack till samarbetsministrarna. Vi har från presidiets sida haft möte med såväl samarbetsministrarna som, nu på morgonen, Islands statsminister som företrädare för de övriga statsministrarna. Låt mig understryka att presidiet verkligen slår vakt om följande: Om Norden ska vara världens mest integrerade region – och det håller vi med om – förutsätter det en dialog och en relation mellan regeringarna, regeringarnas företrädare och parlamentarikerna.

Vi har haft synpunkter inte minst på visionen, inte i sak utan i form. Plötsligt landade den nämligen bara på vårt bord den 20 augusti, efter att statsministrarna träffades i Reykjavik på Island, och sedan skulle vi bara anta den. Det har vi valt att inte göra, utan vi har delegerat ut den till alla våra utvalg här i Nordiska rådet. Vi kommer att ha en sammanhållen process. Jag tror att det är en viktig lärdom och läxa till oss att just tänka igenom formerna för hur relationen är.

Något annat vi från Nordiska rådets sida återkommande understryker är gränshindersfrågor. Det är själva lackmustestet – litmustestet – på att Norden fungerar. När hindren omöjliggör kontakter, utbyte och handel ser nämligen nordborna i sin vardag att Norden inte är den enhet det borde vara. Det gäller, som vi understryker, handeln – kan vi öka vår handel kommer vi alla att tjäna på det. Kan vi öka utbytet mellan människor kommer vi alla att tjäna på det. Om vi stoppas av gränshinder eller passkontroller försvåras rörligheten i Norden.

Avslutningsvis delar jag och presidiet synpunkterna när det gäller klimat och hållbarhet. Digitalisering är viktigt, och just därför är säkerhetsaspekter när det gäller digitalisering viktiga. Därför vill jag understryka också den senare debatten vi kommer att ha i dag, där presidiet kommer att lägga fram sitt förslag om nordisk samfundssäkerhet.