5.1.
Samarbetsministrarnas redogörelse för 2019, muntlig, dokument 6/2019