5.5.
Yhteistyöministereiden kotouttamisselonteko, asiakirja 10/2019