157. Per-Arne Håkansson (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
157
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Fru president! En väl fungerande integration bygger ett starkt samhälle. Vi har lyssnat på redogörelser för hur nordiska länder samarbetar kring att skapa en förbättrad integration.

Som jag ser det är det av stor vikt att vi har en människosyn som lyfter fram och bejakar människans värde, att olikheter kan berika och att vi tillsammans kan skapa ett samhälle där vi har respekt för varandras olikheter och kan gå framåt och jobba gemensamt.

Mycket av det integrationsarbete som bedrivs sker lokalt i kommuner, föreningsliv, kulturliv och företag. Det är av stor vikt att vi har kunskap om hur vi kan jobba och förbättra arbetet med integration.

Alla som kommer till Norden ska känna att de kan vara delaktiga i samhället. Vi ska självfallet ställa krav, men vi ska också ställa upp och se till varje människas förmåga och möjlighet att utvecklas.

Mänskliga rättigheter är frågor som ofta lyfts fram i globala sammanhang. Jag vill betona att det är viktigt att jobba med dem också nationellt, regionalt och lokalt. Det är viktigt att detta präglar arbetet med hur vi jobbar med integration.

Det som sker i människors vardag är av stor vikt. Det är inte bakgrund, religionstillhörighet eller kön som ska betyda något, utan det är människovärdet. Det är av detta skäl som den satsning på integrationsarbetet som ska ske i tre år till välkomnas. Vi socialdemokrater står bakom detta.