155. Jaspur Langgaard (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
155
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Tak, fru præsident.

World Values Survey har oprettet et kulturkort, der måler værdier hos mennesker i verden: traditionelle værdier kontra sekulær-rationelle værdier på den ene akse og overlevelse kontra selvudtrykkelse på den anden akse. Når de nordiske lande er blevet vurderet på det kort, placeres de nordiske lande i et hjørne som sekulær-rationelle, mens selvudtrykkelse scorer højst i et såkaldt ekstremt hjørne. Når vi taler om integration af mennesker i dag, drejer det sig som regel om personer, som kommer fra lande, der er placeret i det modsatte ekstreme hjørne, nemlig det med traditionelle værdier og overlevelse. I en proces ændres disse værdier i takt med integrationen i de nye lande, men forksningsgruppen hos World Values Survey tror dog, at traditionelle værdier bider sig fast med hensyn til kvinder og pigers ret til selvbestemmelse. Samarbejdsprogrammet i Nordisk Råd for integration fremmer udveksling af viden og sammen mellem de nordiske lande. men jeg vil gerne spørge samarbejdsministrene, på hvilke måder man kan forestille sig at programmet kan bidrage til det sociale fællessakb mellem mennesker, som prinicpielt ligger langt fra hinanden i forhold til disse værdier.