5.5.
Samarbetsministrarnas redogörelse för integration, dokument 10/2019