159. Jan Tore Sanner (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
159
Speaker role
Norges samarbejdsminister
Date

Jeg oppfattet at det var et konkret spørsmål som gikk ut på hvordan vi får til integrering, ikke bare med skole og arbeid, men også i spørsmål om ulikt verdisyn. Der vil jeg vise til at i samarbeidsprogrammet vil også sivilsamfunnets rolle i integreringen være viktig i årene som kommer. Skal man bli en del av små og store fellesskap, ja, så betyr det at sivilsamfunnene, lokalsamfunnene og frivillige organisasjoner, må spille en viktig rolle. Språk er viktig for å komme ut i arbeid, men også for at mor og far skal delta på foreldremøter i barnehagen og på skolen. Det handler om å forstå det samfunnet barna deres vokser opp i. Foreldreveiledning er viktig, og vi må samspille med de frivillige organisasjonene.

La meg bare til slutt vise til, som også representanten Bente Stein Mathisen var inne på, at på initiativ fra Norge etableres det nå et nordisk nettverk som arbeider med bekjempelse av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. På dette området er det også viktig at vi utveksler erfaringer om hvordan vi kan få til en forandring i holdninger og praksis, slik at vi kan fremme de verdiene vi står sammen om i de nordiske land, nemlig tillit, samhold og muligheter for alle.