Pohjoismaiden välistä vapaata liikkuvuutta vaalittava – pohjoismaisten yhteistyöministerien (MR-SAM) julkilausuma 19. huhtikuuta 2016

19.04.16 | Julkilausuma
Pohjoismaiset yhteistyöministerit ovat 19. huhtikuuta 2016 keskustelleet vapaasta liikkuvuudesta Pohjoismaiden välillä ja antavat keskustelun pohjalta seuraavan julkilausuman:

Tietoja

Hyväksytty
19.04.2016

”Pohjoismaiden asukkaiden mahdollisuus liikkua vapaasti Pohjoismaiden välillä opiskelun, työn, yrittäjyyden tai vain lomamatkojen vuoksi on osa yhteistä historiaamme ja kulttuuriamme sekä pohjoismaisen yhteistyön ydin.

Pohjoismaiden passivapauden käyttöönotto 1950-luvulla oli vuosien määrätietoisen ja visionäärisen työn tulosta. Pohjoismaiden välinen vapaa liikkuvuus oli olemassa jo kauan ennen kuin siitä alettiin puhua Euroopan tasolla. Pohjolan rajattomuudesta on vuosikymmenten saatossa ollut paljon hyötyä Pohjoismaille, ja se on ollut yksi alueen menestykseen ja kasvuun vaikuttavista tekijöistä.

Tämänhetkinen pakolaiskriisi asettaa Pohjoismaiden vapaan liikkuvuuden periaatteen koetukselle. Kriisistä on seurannut suuria haasteita yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle, ja näitä haasteita ei voida sivuuttaa. Rajatarkastukset sisärajoilla on otettu uudelleen käyttöön väliaikaisena välineenä haasteiden käsittelemiseksi. Pohjoismaiden hallitukset ovat kansainvälisten velvollisuuksiensa puitteissa tarttuneet tarvittaviin toimiin vaikean tilanteen käsittelemiseksi järkevällä tavalla.

Väliaikaisista haasteista huolimatta visionamme tulee kuitenkin edelleenkin olla rajaton Pohjola unohtamatta sitä, että pakolaiskriisiä ei ratkaista pohjoismaisella tasolla vaan Euroopan tasolla ja maailmanlaajuisesti. Haluamme sen vuoksi yhteistyössä rajatarkastuksista vastaavien ministerikollegojemme kanssa pyrkiä varmistamaan, että Pohjoismaissa vaalitaan maiden välistä liikkuvuutta suhteessa niihin toimiin, joihin on ryhdytty kansainvälisen pakolaiskriisin käsittelemiseksi – niin kansallisesti kuin myös Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Olemme myös pyytäneet Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeriä analysoimaan jatkuvasti väliaikaisten rajatarkastusten seurauksia Pohjoismaiden vapaalle liikkuvuudelle sekä muun muassa työmarkkinoille, taloudelle sekä investoinneille.

Lisäksi olemme pyytäneet rajaesteneuvostoa tehostamaan työtään tarkoituksena poistaa rajaesteitä, jotka ovat Pohjoismaiden kansalaisten ja yritysten tiellä ja haittaavat näin ollen talouskasvua.

Pohjoismainen yhteistyö on voimissaan ja kukoistaa juuri nyt monella alalla. Kaikille Pohjoismaille on paljon iloa moninaisesta yhteistyöstä maiden välillä. Olemme juuri käynnistäneet kunnianhimoisen yhteistyön nyt saapuneiden maahanmuuttajien kotouttamiseksi – näin opimme toistemme kokemuksista ja pystymme paremmin ratkaisemaan pakolaistilanteen tuomat haasteet.

On tärkeää säilyttää pohjoismainen näkökulma pakolaistilannetta koskevissa keskusteluissa ja ehdotuksissa. Yhdessä olemme vahvempia. Yhdessä voimme myös kehittää pitkäjänteistä ja jo nykyisellään menestyksekästä pohjoismaista yhteistyötä.”