Den frie bevegeligheten i Norden skal vernes – deklarasjon fra MR-SAM-møtet 19. april 2016

19.04.16 | Deklarasjon
De nordiske samarbeidsministrene har 19. april 2016 diskutert den frie bevegeligheten i Norden og uttaler på bakgrunn av dette følgende:

Informasjon

Vedtatt
19.04.2016

"Nordiske innbyggeres mulighet for å reise fritt mellom de nordiske landene – for å studere, arbeide, drive firma eller bare reise på ferie – utgjør sammen med vår felles historie og kultur kjernen i det nordiske samarbeidet.

Lanseringen av den nordiske passunionen på 1950-tallet var resultatet av mange års bevisst og visjonært arbeid. Den internordiske mobiliteten ble en realitet lenge før man begynte å snakke om fri bevegelighet på europeisk nivå. Det grenseløse Norden har gjennom årene utgjort en stor fordel for de nordiske landene og har medvirket til å sikre framgang og vekst i regionen.

Den aktuelle flyktningkrisen har satt press på den frie bevegeligheten i Norden. Krisen har medført store utfordringer for allmenn orden og sikkerhet, og disse kan ikke neglisjeres. Et midlertidig verktøy for å hanskes med disse utfordringene har vært gjeninnført grensekontroll ved indre grense. De nordiske regjeringene har innenfor rammen for sine internasjonale forpliktelser innført nødvendige tiltak for å håndtere den vanskelige situasjonen på en fornuftig måte.

Men, til tross for de midlertidige utfordringene bør vår visjon også i fortsettelsen være et grenseløst Norden, uten å glemme at løsningene på den aktuelle flyktningkrisen ikke finnes på nordisk nivå – men på europeisk og globalt nivå. Vi vil derfor i samarbeid med våre ministerkolleger med ansvar for grensekontroll arbeide for å sikre at landene verner mobiliteten mellom de nordiske landene i relasjon til tiltakene som er innført for å håndtere den internasjonale flyktningkrisen – på så vel nasjonalt som europeisk og globalt nivå.

Vi har samtidig bedt Nordisk ministerråds generalsekretær om fortløpende å analysere konsekvensene av de midlertidige grensekontrollene ved de nordiske grensene for den frie bevegeligheten i Norden samt hvilke konsekvenser dette har for blant annet arbeidsmarkedet, økonomien og investeringer.

Endelig har vi bedt Grensehinderrådet om å intensivere arbeidet med å fjerne andre grensehindre i Norden som begrenser menneskers og bedrifters frie bevegelighet og dermed er veksthemmende.

Det nordiske samarbeidet er sterkt. Vi opplever akkurat nå et blomstrende nordisk samarbeid på mange områder. De nordiske landene har alle stor glede av de mange samarbeidsrelasjonene som eksisterer mellom landene. Vi har akkurat innledet et ambisiøst nordisk samarbeid om integrering av nyankomne innvandrere – så vi lærer av hverandres erfaringer når det gjelder oppgaven vi står overfor som følge av de mange menneskene på flukt.

Det er viktig å bevare det nordiske perspektivet i kommende diskusjoner, debatter og forslag om flyktningsituasjonen. Sammen er vi sterkere. Og, sammen kan vi videreutvikle et langvarig og allerede vellykket nordisk samarbeid."