Yhteistyöministerit (MR-SAM)

Pohjoismaisen hallitusyhteistyön käytännön koordinoinnista vastaavat pohjoismaiset yhteistyöministerit pääministerien toimeksiannosta.

Information

Postiosoite

Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K

Contact
Puhelin
+45 33 96 02 00

Content

  Persons
  News
  Declaration
  Information
  Funding opportunities

  Yhteistyöministerit (MR-SAM)

  Pohjoismainen maahanmuuttoasiantuntijafoorumi
  Pohjoismainen maahanmuuttoasiantuntijafoorumi on osa pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevaa yhteistyöohjelmaa, ja sen tavoitteena on luoda hyvää ja monipuolista tietopohjaa pohjoismaisen kotouttamisyhteistyön tueksi.
  Siirry organisaatioon
  Pohjoismainen yhteistyökomitea (NSK)
  Pohjoismainen yhteistyökomitea vastaa yhteistyön päivittäisestä koordinoinnista ja toimii myös ministerineuvoston Kööpenhaminan-sihteeristön hallituksena. Yhteistyökomitean jäsenet ovat jäsenmaiden valtionhallinnon korkeita virkamiehiä.
  Siirry organisaatioon
  Ulkoministeriö, Grönlannin itsehallinto (GL)
  Färsaarten maakuntahallitus, pohjoismainen yhteistyö (FO)
  Ahvenanmaan pohjoismainen yhteistyötoimisto (ÅL)
  Pohjoismainen sihteeristö, pohjoismainen yhteistyö (IS)
  Ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (Suomi)
  Ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (Norja)
  Ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (Ruotsi)
  Ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (Tanska)
  Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä
  Asiantuntijaryhmän tehtävänä on toimia pohjoismaisen yhteistyökomitean ja pohjoismaisten yhteistyöministerien neuvonantajana kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa.
  Siirry organisaatioon
  Arktisten alueiden pohjoismainen neuvonantajakomitea (NRKA)
  Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuuteen perustettiin uuden arktisen yhteistyöohjelman hyväksymisen yhteydessä vuonna 2002 arktisten alueiden pohjoismainen neuvonantajakomitea (NRKA). NRKA koostuu Arktisen neuvoston pohjoismaisista jäsenistä sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin edustajista. NRKA:n tehtävänä on toimia pohjoismaisten yhteistyöministerien ja pohjoismaisen yhteistyökomitean neuvonantajana arktiseen toimintaan liittyvissä asioissa.
  Siirry organisaatioon
  Arktisen asiantuntijakomitean sihteeristö
  Rajaesteneuvosto
  Rajaesteneuvosto on poliittinen elin, joka on saanut Pohjoismaiden hallituksilta tehtäväksi edistää yksityishenkilöiden ja yritysten vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa. Rajaesteneuvosto aloitti toimintansa vuonna 2014. Rajaesteneuvoston puheenjohtajana toimivat vuorovuosin neuvoston kansalliset jäsenet sen mukaan, mikä maa kulloinkin on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana. Rajaesteneuvoston puheenjohtaja johtaa työtä yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin kanssa.
  Siirry organisaatioon
  Rajaestetyö
  Rajaestetyö on tärkeä pohjoismainen yhteistyöalue, joka auttaa osaltaan toteuttamaan pääministerien visiota Pohjolasta maailman integroiduimpana alueena. Työtä luotsaa rajaesteneuvosto, joka aloitti toimintansa tammikuussa 2014. Vuodesta 2018 lähtien rajaesteneuvosto toimii uudella toimeksiannolla, jonka määrällisenä tavoitteena on poistaa vuosittain 8–12 rajaestettä työmarkkina-, sosiaali-, koulutus- ja elinkeinoalalla.
  Siirry organisaatioon
  Informationstjenester

  Informationstjenester under MR-SAM

  Siirry organisaatioon
  Grensetjänsten
  Grensetjänsten on Ruotsin ja Norjan välinen yhteistyöhanke, joka ylittää maa- ja viranomaisrajat. Grensetjänstenin päätehtävänä on vastaanottaa ja käsitellä kysymyksiä ihmisiltä ja yrityksiltä, jotka toimivat yli rajojen.
  Siirry organisaatioon
  Info Pohjola
  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on helpottaa yksityishenkilöiden liikkuvuutta Pohjoismaissa.
  Siirry organisaatioon
  Norden i Fokus -toimistot
  Norden i Fokus -toimistot tuovat kansalliseen keskusteluun pohjoismaisen näkökulman. Toimistot järjestävät seminaareja ja näyttelyitä ajankohtaisista aiheista, jotka liittyvät politiikkaan, ympäristöön, elinkeinoelämään ja kulttuuriin. Pääasiallisina kohderyhminä ovat virkamiehet, poliitikot, toimittajat ja etujärjestöt.
  Siirry organisaatioon
  Etelä-Jyllannin ja Etelä-Schleswigin pohjoismainen tiedotustoimisto
  Pohjoismaisen tiedotustoimiston tehtävänä on koordinoida oman alueensa pohjoismaista toimintaa ja tiedottaa pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tiedotustoimisto levittää pohjoismaista kulttuuria Tanskan ja Saksan välisellä raja-alueella monenlaisten tapahtumien avulla. Esimerkkinä voidaan mainita pohjoismaiset kirjailijavierailut, taidenäyttelyt, konsertit, lukupiirit ja matkat eri Pohjoismaihin. Lisäksi toimiston tehtävänä on vahvistaa muun Pohjolan tietämystä Etelä-Jyllannista ja Etelä-Schleswigistä.
  Siirry organisaatioon
  Pohjoiskalotin rajaneuvonta
  Pohjoiskalotin rajaneuvonta on rajaproblematiikkaan erikoistunut asiantuntija, joka tiedottaa ja neuvoo suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia yrityksiä, yksityishenkilöitä ja organisaatioita rajat ylittävissä asioissa. Lisäksi rajaneuvonta tekee töitä havaittujen rajaesteiden poistamiseksi.
  Siirry organisaatioon
  Øresunddirekt
  Øresunddirekt on Juutinrauman alueella toimiva neuvontapalvelu, joka välittää tietoa viranomaisilta alueen asukkaille ja yrityksille. Øresunddirektillä on verkkotoimitus Kööpenhaminassa sekä tiedotuskeskus Malmön (Hjälmaregatan 3). Tiedotuskeskuksessa on Ruotsin työnvälityksen, vakuutuskassan, lääninhallituksen ja veroviraston henkilökuntaa jakamassa viranomaistietoa Juutinrauman alueen näkökulmasta.
  Siirry organisaatioon
  Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK)
  NORDBUK on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvoa-antava ja koordinoiva elin lapsi- ja nuorisoasioissa.
  Siirry organisaatioon
  NORDBUKin sihteeristö
  Pohjoismainen vaihto-ohjelma (NORUT)
  Virkamiesvaihto antaa Pohjoismaiden valtionhallinnon henkilöstölle mahdollisuuden tutustua toisen Pohjoismaan (tai toisten Pohjoismaiden) hallintoon. Vuotuinen stipendisumma jaetaan Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kesken, ja siitä päättää kunkin maan ja alueen yhteyshenkilöistä koostuva ryhmä.
  Siirry organisaatioon