Yhteistyöministerit (MR-SAM)

Pohjoismaisen hallitusyhteistyön käytännön koordinoinnista vastaavat pohjoismaiset yhteistyöministerit pääministerien toimeksiannosta.

Tietoja

Postiosoite

Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K

Ota yhteyttä
Puhelin
+45 33 96 02 00

Sisältö

Yhteistyöministerit (MR-SAM)

Pohjoismainen yhteistyökomitea (NSK)
Pohjoismainen yhteistyökomitea vastaa yhteistyön päivittäisestä koordinoinnista ja toimii myös ministerineuvoston Kööpenhaminan-sihteeristön hallituksena. Yhteistyökomitean jäsenet ovat jäsenmaiden valtionhallinnon korkeita virkamiehiä.
Siirry organisaatioon
Ulkoministeriö, Grönlannin itsehallinto (GL)
Färsaarten maakuntahallitus, pohjoismainen yhteistyö (FO)
Ahvenanmaan pohjoismainen yhteistyötoimisto
Pohjoismainen sihteeristö, pohjoismainen yhteistyö (IS)
Ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (Suomi)
Ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (Norja)
Ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (Ruotsi)
Ulkoasiainministeriön pohjoismaisen yhteistyön sihteeristö (Tanska)
Kestävän kehityksen asiantuntijaryhmä
Asiantuntijaryhmän tehtävänä on toimia pohjoismaisen yhteistyökomitean ja pohjoismaisten yhteistyöministerien neuvonantajana kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa.
Siirry organisaatioon
Arktisten alueiden pohjoismainen neuvonantajakomitea (NRKA)
Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuuteen perustettiin uuden arktisen yhteistyöohjelman hyväksymisen yhteydessä vuonna 2002 arktisten alueiden pohjoismainen neuvonantajakomitea (NRKA). NRKA koostuu Arktisen neuvoston pohjoismaisista jäsenistä sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin edustajista. NRKA:n tehtävänä on toimia pohjoismaisten yhteistyöministerien ja pohjoismaisen yhteistyökomitean neuvonantajana arktiseen toimintaan liittyvissä asioissa.
Siirry organisaatioon
Arktisen asiantuntijakomitean sihteeristö
Rajaesteneuvosto
Rajaesteneuvosto on poliittinen elin, joka on saanut Pohjoismaiden hallituksilta tehtäväksi edistää yksityishenkilöiden ja yritysten vapaata liikkuvuutta Pohjoismaissa. Rajaesteneuvosto aloitti toimintansa vuonna 2014. Rajaesteneuvoston puheenjohtajana toimivat vuorovuosin neuvoston kansalliset jäsenet sen mukaan, mikä maa kulloinkin on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana. Rajaesteneuvoston puheenjohtaja johtaa työtä yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteerin kanssa.
Siirry organisaatioon
Rajaestetyö
Rajaestetyö on tärkeä pohjoismainen yhteistyöalue, joka auttaa osaltaan toteuttamaan pääministerien visiota Pohjolasta maailman integroiduimpana alueena. Työtä luotsaa rajaesteneuvosto, joka aloitti toimintansa tammikuussa 2014. Vuodesta 2018 lähtien rajaesteneuvosto toimii uudella toimeksiannolla, jonka määrällisenä tavoitteena on poistaa vuosittain 8–12 rajaestettä työmarkkina-, sosiaali-, koulutus- ja elinkeinoalalla.
Siirry organisaatioon
Informationstjenester

Informationstjenester under MR-SAM

Siirry organisaatioon
Grensetjänsten
Grensetjänsten on Ruotsin ja Norjan välinen yhteistyöhanke, joka ylittää maa- ja viranomaisrajat. Grensetjänstenin päätehtävänä on vastaanottaa ja käsitellä kysymyksiä ihmisiltä ja yrityksiltä, jotka toimivat yli rajojen.
Siirry organisaatioon
Info Pohjola
Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu, jonka tavoitteena on helpottaa yksityishenkilöiden liikkuvuutta Pohjoismaissa.
Siirry organisaatioon
Norden i Fokus -toimistot
Norden i Fokus -toimistot tuovat kansalliseen keskusteluun pohjoismaisen näkökulman. Toimistot järjestävät seminaareja ja näyttelyitä ajankohtaisista aiheista, jotka liittyvät politiikkaan, ympäristöön, elinkeinoelämään ja kulttuuriin. Pääasiallisina kohderyhminä ovat virkamiehet, poliitikot, toimittajat ja etujärjestöt.
Siirry organisaatioon
Etelä-Jyllannin ja Etelä-Schleswigin pohjoismainen tiedotustoimisto
Pohjoismaisen tiedotustoimiston tehtävänä on koordinoida oman alueensa pohjoismaista toimintaa ja tiedottaa pohjoismaisesta yhteistyöstä. Tiedotustoimisto levittää pohjoismaista kulttuuria Tanskan ja Saksan välisellä raja-alueella monenlaisten tapahtumien avulla. Esimerkkinä voidaan mainita pohjoismaiset kirjailijavierailut, taidenäyttelyt, konsertit, lukupiirit ja matkat eri Pohjoismaihin. Lisäksi toimiston tehtävänä on vahvistaa muun Pohjolan tietämystä Etelä-Jyllannista ja Etelä-Schleswigistä.
Siirry organisaatioon
Pohjoiskalotin rajaneuvonta
Pohjoiskalotin rajaneuvonta on rajaproblematiikkaan erikoistunut asiantuntija, joka tiedottaa ja neuvoo suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia yrityksiä, yksityishenkilöitä ja organisaatioita rajat ylittävissä asioissa. Lisäksi rajaneuvonta tekee töitä havaittujen rajaesteiden poistamiseksi.
Siirry organisaatioon
Øresunddirekt
Øresunddirekt on Juutinrauman alueella toimiva neuvontapalvelu, joka välittää tietoa viranomaisilta alueen asukkaille ja yrityksille. Øresunddirektillä on verkkotoimitus Kööpenhaminassa sekä tiedotuskeskus Malmön (Hjälmaregatan 3). Tiedotuskeskuksessa on Ruotsin työnvälityksen, vakuutuskassan, lääninhallituksen ja veroviraston henkilökuntaa jakamassa viranomaistietoa Juutinrauman alueen näkökulmasta.
Siirry organisaatioon
Pohjoismainen lapsi- ja nuorisoyhteistyön komitea (NORDBUK)
NORDBUK on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvoa-antava ja koordinoiva elin lapsi- ja nuorisoasioissa.
Siirry organisaatioon
NORDBUKin sihteeristö
Pohjoismainen vaihto-ohjelma (NORUT)
Virkamiesvaihto antaa Pohjoismaiden valtionhallinnon henkilöstölle mahdollisuuden tutustua toisen Pohjoismaan (tai toisten Pohjoismaiden) hallintoon. Vuotuinen stipendisumma jaetaan Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kesken, ja siitä päättää kunkin maan ja alueen yhteyshenkilöistä koostuva ryhmä.
Siirry organisaatioon