Der skal værnes om den fri bevægelighed i Norden – erklæring fra MR-SAM-mødet den 19. april 2016

19.04.16 | Deklaration
De nordiske samarbejdsministre har den 19. april 2016 drøftet den fri bevægelighed i Norden og udtaler på den baggrund følgende:

Information

Vedtaget
19.04.2016

”Nordiske borgeres mulighed for frit at rejse mellem de nordiske lande – for at studere, arbejde, drive virksomhed eller bare rejse på ferie – udgør sammen med vores fælles historie og kultur kernen i det nordiske samarbejde.

Indførelsen af den nordiske pasunion i 1950’erne var resultatet af mange års målrettet og visionært arbejde. Den internordiske mobilitet blev en realitet, længe inden man begyndte at tale om fri bevægelighed på europæisk niveau. Det grænseløse Norden har gennem årene været en stor fordel for de nordiske lande og har medvirket til at sikre fremgang og vækst i regionen.

Den aktuelle flygtningekrise har sat den fri bevægelighed i Norden under pres. Krisen har medført store udfordringer for den generelle orden og sikkerhed, og disse kan ikke negligeres. Et midlertidigt værktøj for at håndtere disse udfordringer har været genindførelse af grænsekontrol ved indre grænser. De nordiske regeringer har inden for deres internationale forpligtelser truffet nødvendige foranstaltninger for at håndtere denne svære situation på en fornuftig måde.

Men på trods af vore midlertidige udfordringer må vores vision fortsat være et grænseløst Norden, uden at vi glemmer, at løsningerne på den aktuelle flygtningekrise ikke findes på nordisk niveau – men på europæisk og globalt niveau. Vi vil derfor i samarbejde med vore ministerkollegaer med ansvar for grænsekontrol arbejde for at sikre, at landene værner om mobiliteten mellem de nordiske lande i de aktuelle indsatser, som er blevet indført for at håndtere den internationale flygtningekrise – på såvel nationalt som europæisk og globalt niveau.

Vi har samtidig bedt Nordisk Ministerråds generalsekretær om løbende at analysere konsekvenserne af de midlertidige grænsekontroller ved de nordiske grænser for den fri bevægelighed i regionen, samt hvilke konsekvenser dette har for blandt andet arbejdsmarked, økonomi og investeringer.

Endelig har vi bedt Grænsehindringsrådet intensivere arbejdet med at fjerne andre grænsehindringer i Norden, som begrænser borgeres og virksomheders fri bevægelighed og dermed hæmmer væksten.

Det nordiske samarbejde er stærkt. Vi oplever i disse år en opblomstring af nordisk samarbejde på mange områder. De nordiske lande har alle stor glæde af det væld af samarbejdsrelationer, som eksisterer mellem landene. Vi har netop igangsat et ambitiøst nordisk samarbejde om integration af nye medborgere – så vi lærer af hinandens erfaringer i den store opgave, vi står med som følge af flygtningestrømmen.

Det er vigtigt at bibeholde det nordiske perspektiv i kommende diskussioner, debatter og forslag angående flygtningesituationen. Sammen er vi stærkere. Og sammen kan vi videreudvikle et langvarigt og allerede fremgangsrigt nordisk samarbejde.”