21.2.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta saamelaisten edustuksesta Pohjoismaiden neuvostossa, A 1870/presidiet

420
Daniel Riazat
Puheenvuoro

Herr president! Enligt folkrätten har urfolk särskilda rättigheter utöver de rättigheter som följer av ställningen som nationella minoriteter.