21.2.
Consideration of member’s proposal on Sami representation in the Nordic Council, A 1870/presidium

416
Christian Juhl
Main speech

Tak for det. Kære Nordisk Råd. De sidste 50 år har et tilbagevendende ønske været, at samere fik øget repræsentation i Nordisk Råd.

420
Daniel Riazat
Presentation

Herr president! Enligt folkrätten har urfolk särskilda rättigheter utöver de rättigheter som följer av ställningen som nationella minoriteter.