21.2.
Betänkande över medlemsförslag om Samisk representation i Nordiska rådet, A 1870/presidiet

416
Christian Juhl
Huvudinlägg

Tak for det. Kære Nordisk Råd. De sidste 50 år har et tilbagevendende ønske været, at samere fik øget repræsentation i Nordisk Råd.

420
Daniel Riazat
Inlägg

Herr president! Enligt folkrätten har urfolk särskilda rättigheter utöver de rättigheter som följer av ställningen som nationella minoriteter.