21.2.
Nefndarálit um þingmannatillögu um fyrirsvar Sama í Norðurlandaráði, A 1870/presidiet

416
Christian Juhl
Framsöguræða

Tak for det. Kære Nordisk Råd. De sidste 50 år har et tilbagevendende ønske været, at samere fik øget repræsentation i Nordisk Råd.

420
Daniel Riazat
Erindi

Herr president! Enligt folkrätten har urfolk särskilda rättigheter utöver de rättigheter som följer av ställningen som nationella minoriteter.