11.1.
Mietintö, joka koskee ministerineuvoston ehdotusta Pohjoismaiden ministerineuvoston budjetiksi 2023, B 339/presidiet