215. Helge Orten (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
215
Person
Talerrolle
Præsidiet
Status
Waiting for transcription
Dato

Takk, president! Siden jeg bommet på dette før i dag, må jeg nesten få lov til å bruke talerstolen nå.

Jeg skal si litt om budsjettet, men først og fremst er dette et av de viktigste verktøyene vi har for å utføre vår politikk. Derfor har det også stor betydning hvordan budsjettet forankres, og at vi har en god forankring, både blant parlamentarikere i Nordisk råd og blant minstrene. Jeg vil gjerne også takke for samarbeidsministrenes møte tidligere i dag, med en konstruktiv debatt og diskusjon knyttet til denne typen spørsmål, og for så vidt den redegjørelsen som ble gitt nå nettopp.

Jeg tror vi skal være fornøyd med at vi har fått på plass et budsjettkompromiss - et budsjettkompromiss er jo ofte sånn at hvis alle er litt misfornøyde, er det kanskje noenlunde bra. Jeg opplever at alle kanskje er lite grann misfornøyde, men da er det kanskje noenlunde i balanse.

Samtidig ønsker vi fra vår side å understreke at vi er nødt til å bruke tid på å utforme gode budsjettprosesser framover, rett og slett fordi vi ser at det brukes mye ressurser på å bli enige om budsjettet. De prosessene mener jeg det er grunnlag for å forbedre. Vi har behov for å sørge for god styring av de prosjektene og det vi bruker penger på, slik at vi er sikret at vi bruker pengene fornuftig. Vi trenger også å ha god forankring av de budsjettene vi lager, slik at alle har en forståelse av at vi går i samme retning, og at vi har en felles forståelse av hvordan vi prioriterer Nordisk råds og Nordisk ministerråds budsjettmidler.

Jeg skal ikke gå så veldig mye inn på detaljene i budsjettforliket, men nevner at det dreier seg om 22,5 millioner danske kroner. Hovedtyngden av det er brukt til å forsterke kultur, utdanning og forskning. Det har vært et ønske fra Nordisk råd, og jeg tror det er viktig for å sikre det som egentig er mye av fundamentet for det vi bygger vårt felles nordiske samarbeid på.

Jeg tror vi bare skal si at presidiet anbefaler at vi slutter oss til det budsjettforslaget, det kompromisset, som nå ligger på bordet.