11.1.
Betænkning over Ministerrådsforslag om Nordisk Ministerråds budget 2023, B 339/præsidiet