218. Maria Stockhaus (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
218
Talerrolle
Den Konservative Gruppe
Status
Waiting for transcription
Dato

Herr ordförande! Jag tänkte fortsätta med det som min kollega Helge Orten tog upp i sitt tal. Det handlar om vad vi får för de pengar vi satsar i budgeten och vad som satsas i ministerrådets budget.

I det konservativa DNA:t ligger att vara rädd om våra skattepengar. Den konservativa gruppen har varit, och är fortfarande, kritisk till hur ekonomin i allmänhet och projekten i synnerhet hanteras av ministerrådet. Riksrevisionen i Danmark har varit mycket kritisk både till hanteringen av både ekonomistyrning i allmänhet och, framför allt, till projekten. Det är något bättre nu, men det är mycket som återstår. Jag har suttit i kontrollkommittén tidigare och fått redogörelser, men det är alltså fortfarande väldigt mycket som återstår. Det gäller inte minst projektredovisningen. Det handlar både om hur man betalar ut pengar, om hur projekten följs upp och om det verkligen blir de effekter av projekten som det var tänkt att bli.

Det är alltså 750 projekt som ministerrådet har under sig just nu, och man kan se att det är bristande kontroll på uppföljningen. Från den konservativa gruppen förutsätter vi att ministerrådet fortsätter att arbeta och har detta högt på agendan så att vi säkerställer att de pengar som vi satsar på det nordiska samarbetet också går till det som de är tänkta till.