Mediebarometern 2021: Tema bokläsning

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Mediebarometern är en årlig undersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2020 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år. I Mediebarometern 2021: Tema bokläsning analyseras hur samhällets digitalisering påverkat svenska befolkningens bokvanor.Rapporten har skrivits av Karin Hellingwerf vid Nordicom.