Taide ja kulttuuri – kestävän kehityksen vauhdittajat pohjolassa

Kulttuuripoliittinen yhteistyöohjelma 2021–2024

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Tässä kulttuuripoliittisessa yhteistyöohjelmassa kuvataan kulttuuriministerineuvoston tärkeimmät painopistealueet vuosina 2021–2024. Ohjelman keskiössä on kulttuuri läpileikkaavana ja kantavana voimana yhteiskuntiemme kestävälle kehitykselle ja erityisesti kulttuuriministerien pyrkimyksessä kohti vihreää, kilpailukykyistä ja sosiaalisesti kestävää Pohjolaa. Ohjelma tukee näin visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.
Julkaisunumero
2021:706