Osallistava, innovatiivinen ja turvallinen Pohjola

Ruotsin puheenjohtajakausi 2018

Tietoja

Publish date
Abstract
Osallistava, kestävä, innovatiivinen, turvallinen ja avoin Pohjola on lähtökohtana, kun Ruotsi vuonna 2018 ottaa vastaan puheenjohtajamaantehtävät Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Digitalisaatio kulkee Ruotsin puheenjohtajakauden läpi punaisena lankana.Pohjoismailla on vahva demokratian ja kansanliikkeiden perinne, jota luonnehtivat yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kestävyys ja yhteistyö. Jatkuva tiedon- ja kulttuurinvaihto on perusta Pohjoismaiden pääministereiden visiolle, jonka mukaan Pohjolan tulee olla maailman integroitunein alue.Pohjoismaat osallistuvat aktiivisesti kansainväliseen toimintaan javaalivat Euroopan yhtenäisyyttä ja aktiivista YK:ta. Pohjoismaiden pääministereiden Nordic Solutions to Global Challenges -aloitteen tavoitteena on levittää Pohjoismaiden hyviä kokemuksia muille maille.
Publication number
2017:756