Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (NORDICOM)

NORDICOMs uppgift är att sprida kunskap om medie- och kommunikationsforskningen samt medieutvecklingen i de nordiska länderna.

Information

Postadress

Göteborgs universitet
Box 713 SE-405 30 Göteborg

Contact
Phone
+46 31 786 00 00