Cecilia Damström

Valokuvaaja
Ville Juurikkala
Säveltäjä Cecilia Damströmin teos ”Extinctions” (2023) on ehdolla Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2024 musiikkipalkinnon saajaksi.

Perustelu

Cecilia Damström (s. 1988) on tullut tunnetuksi monipuolisena ja taitavana säveltäjänä, joka hallitsee monenlaisia ilmaisukeinoja kamarimusiikista ja vokaalimusiikista lastenoopperaan ja teoksiin sinfoniaorkesterille.  

Punaisena lankana Damströmin säveltäjyydessä kulkee hänen tapansa käsitellä ympäröivää maailmaa ja aikamme kipukohtia. Säveltäjän ilmastokriisiä käsittelevien teosten pitkän jatkumon (Requiem for our Earth, ICE, Fretus, Wasteland, Permafrost) huipentaa Radion sinfoniaorkesterille kirjoitettu ja tammikuussa 2024 kantaesitetty Extinctions

Teoksen aiheena on elämän syntyminen, evoluutio ja lajien massatuho. Rakenne seuraa 600 miljoonan vuoden aikana tapahtunutta kehitystä aikajanalla, jossa minuutti soivaa musiikkia vastaa 30 miljoonaa vuotta maailmankaikkeuden historiassa. Nykyinen holoseenikausi kestää 0,02 sekuntia. 

Damströmin laajassa ja monipuolisessa tuotannossa Extinctions on esteettisesti modernistisimmasta päästä. Hän käyttää taitavasti hyväkseen sinfoniaorkesterin tarjoamia mahdollisuuksia ja luo 20 minuutin aikana hienostuneen, pitkäjänteisen ja vangitsevan kokonaisuuden. 

Säveltäjän tapa käsitellä ilmastokriisiä tiedelähtöisesti kumpuaa syvästä eettisestä vakaumuksesta, ja hänen tapansa tarkastella ympäristöä ja yhteiskuntaa ovat hänen säveltäjäidentiteettinsä ja maailmankatsomuksensa erottamattomia osia. Damströmiä ei ole syyttä kutsuttu musiikin Greta Thunbergiksi.